Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650722-151406

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Jusjön för Google Earth
Waypoints för Jusjön för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Liten, oligotrof skogssjö med höga naturvärden. Mycket viktig rekreationsmiljö.

HISTORIA

Fornlämningar:

L2011:2937: Beskrivning: Fyndplats, för urholkad ekstock 2,5 m l och 0,5 m br. (Källa 1) Plats: På östra sida vid bäckmynningen.

L2011:3256: Beskrivning: 1) Stensättning, närmast rund, 4x3 m (V 40cg N-Ö 40cg S) och 0,1m h. Övertorvad med i ytan enstaka synliga stenar, 0,05-0,1 m st. Kantkedja, 0,1-0,2 m h av 0,2-0,4 m l stenar. Urplockad till berghällen i den SÖ delen. Runt om stensättningen är utkastade stenar, 0,2-0,5 m st. Stensättningen beväxt med 2 små tallar. 3 m S 10cg V om nr 1 är 2) Stensättning? närmast rund, 3 m diam och 0,1 mh. Övertorvad med i ytan talrika, 0,1-0,4 m st stenar. Beväxt med 5 små tallar. (Källa 1) Plats: 170 m söder om sjön.

1800-tal: Inga fastigheter fanns i Jusjöns närhet. Närmaste största plats var Hagsätter 1,5 km väster om sjön. Närmaste väg låg vid Holmsjön 800 m SV om sjön.

GEOLOGI Berggrunden består av ådergnejs och grönsten. En bred diabasgång går i öst-västlig riktning rakt genom sjön.

NATURVÅRD Jusjön har behandlats mot försurning 1982, 1983 och 1993. Uppgift efter 1996 saknas. Länsstyrelsen har haft en övervakningsstation vid östra bäckmynningen sedan 1982 för kalkeffektuppföljning.

Sjöflora

NATEVÄXTER Ålnate, Bäcknate. 2014. Plats: Norra sidan av sjön. (Källa 4).

Sjöfauna

ASTACIDAE Flodkräfta. Observerat av Länsstyrelsen 2001 och 2007. (Källa 2)

FISK Ruda och inplanterad regnbåge och öring.

Landflora

GRÄS Mannagräs, Vanlig blåtåtel. 2014. Plats: Norra sidan av sjön. (Källa 4).

HALVGRÄS Vanlig hundstarr. 2014. Plats: Norra sidan av sjön. (Källa 4).

SPARRISVÄXTER Ekorrbär. 2014. Plats: Norra sidan av sjön. (Källa 4).

Landfauna

FÅGEL Svartmes, Blåmes, Talgoxe, Koltrast, Grönsiska. 2020. Plats: Vid vändplanen. (Källa 3)

Fiskeinfo

Denna sjö hittar du strax öster om Norrköping. Sjön ingår i Svärtinge/Ristsjöarna, där ingår även: Lomgölen, Åkern, Holmsjön, Sarven och Holmsjögöl.

I sjöarna kan du fiska: Regnbåge och laxöring Endast flugfiske

Fiskekort och info: Fiskekortsautomat: Vid Erstorp Ristvägen 72. Östergötlands sportfiskeguidning. Robin Larsson. Linbanevägen 27. 610 14 Rejmyre. Telefon: 070-2936967, 011-87600.

Sjöspaningar

2019-07-26 Den äldre mannen lutar sig framåt över klipphällen med utsträckt hand. En annan hand släpper taget om en buske och snappar hastigt åt sig mannens hand. Med ett bestämt ryck är hustrun uppdragen på land från Jusjöns varma och klara vatten. Det svaga sorlet från deras röster hörs från där dom sitter vid vindskyddet på norra sidan. Det är en av fyra rastplatser med bord och bänkar och fiskeplatser. Här finns också sjöns enda vindskydd. Vid de övriga platserna finns det regnskydd utan väggar.

Sjön är inte mer än 300 m. lång och cirka 100 m. bred. Lättillgänglig runt om med en lättpromenerad stig som går efter sjökanten. Skogen kantas runt om av relativt ung barrskog och inslag av björk. I sjön finns inplanterad regnbåge och laxöring. Under dom timmar som jag sitter på vid östra sidans rastplats hör jag flera slag från fiskar i den lilla vassfyllda viken som gränsar till våtmarken som sträcker sig i sydöstlig riktning. Så visst finns det fisk. Men det ser även ut att finnas kräftor i sjön då några gamla kräftklor ligger kvar på hällen. Någon har antingen avsiktligt eller oavsiktligt lämnat kvar en skärbräda i plast på platsen. Låter den ligga kvar.

Njuter i flera timmar på en handduk på en stenhäll alldeles invid vattnet på östra sidan. Vattnet är varmt och behagligt. Det är en hel del stora stenar på botten men jag hittar en bra plats att hoppa i och komma upp igen. På hällen finns tydliga räfflor efter inlandsisen. Nere i vattnet ser jag breda band av stenräfflor och huller om buller ligger mindre och större stenar utspridda. Jag är osäker på om man kan se den diabasgång som ska sträcka sig i öst-västlig rikning genom sjön som Jonas Edlund nämner i sin sjöinventering. Men kanske är stenen rätt mörk. Diabas är en magmatisk bergart och förekommer i sprickor i äldre berg (Wikipedia).

Tappar räkningen på antalet dopp i sjön, men det blir många. Gräshopporna verkar helt ogenerade och sätter sig att kvirra alldeles intill mig. Ändå rätt lugnt och fridfullt tills jag hör ett par rejäla plask med efterföljande skrattsalvor från en klippa bakom mig. Deras finska avslöjar deras härkomst. Senare på hemväg passar jag på att åka till vägs ände och hittar två finska herrar och en dam sittande utanför sin husvagn. Jag vinkar och gör en u-sväng och åker tillbaka. Beundrar deras val av ställplats för husvagnen. Säkert en lite skumpig resa dit på grusvägarna men väl värt besväret. Från platsen har dom bara cirka 50 meter ner till sjön.

Undersöker en av dom två platserna där det fanns registrerade fornminnen. Enligt Riksantikvarieämbetet skulle det finnas två stensättningar cirka 100 m söder om sjön. Fyndet beskrevs senast 1979 men det ska ha funnits anteckningar om platsen från 1953. Området har eldhärjats att döma av dom sotiga stammarna men dom tallar som nämns i närheten av fyndplatsen har eventuellt lämnat in. Kommer fram till gps-koordinaten för stensättningen och tror mig vara ganska säker på att det är rätt plats. Det stämmer med storleken och att en del av stensättningen är urplockad. Fantasin får dock inte särskilt mycket hjälp av det lilla som finns kvar. Platsen har antagligen betytt en hel del för folk i forntiden. Man anla antagligen inte en stensättning (som oftast är en gravplats) var som helst, utan på platser av betydelse. Den urholkade ekstocken som man fann vid sjökanten på östra sidan är också spännande. Om den har använts enbart i Jusjön eller om man kunde ta sig via bäcken ner till Trangölen och vidare söderut är svårt att säga.

2021-06-20 32-gradersdag i Norrköping och då finns det bara en sak att göra, åka och bada, och få lite sjöbris på sig. Man kan aldrig vara säker på att Jusjön är 'ledig' även om det oftast inte är så många som åker dit. Denna dag hade tre personer boat in sig vid den större hällen med eldplatsen vid Jusjön. Två par ögon inspekterar mina förehavanden när jag riggar hängmattan, byter om till badkläder, drar på mig badtofflorna och tar min nyinköpta kickboard med mig ner till sjökanten. Badtofflor har visat sig vara en välsignelse. Så lätt att gå i nu även på steniga sjöbottnar. Testar lite olika varianter men vänder mig om i vattnet och lägger kickboarden under huvudet. Aldrig har det varit så enkelt att flyta på vattnet med så lite utrustning. Badtofflornas flytförmåga lyfter lätt fötterna. 'Jag brukar inte bada i småsjöar men det där såg ju faktiskt riktigt skönt ut', säger en av de fiskande kvinnorna i sällskapet. Som vanligt pratar jag för mycket och berättar allt om min kickboards och badtofflornas förträfflighet. Jag får veta att dom stannat över natten men fiskelyckan har helt uteblivit. Tre små rudor var allt. Jag säger att det nog antagligen är för varmt i vattnet för regnbågarna. Jag flyter lättjefullt omkring ett tag liggande på rygg, tacksam över min brist på fiskeintresse. Äter lite medhavt grillat i hängmattan och sen lutar jag mig tillbaks. Skönt är bara förnamnet.

Jag ser att det rör sig vid sjöns bortre rastplats. Efter någon timme kommer tre personer gående längs med södra sidan i vår riktning. Ut på min lilla parkettplats kommer efter en stund två män och en kvinna. Förstår snart att detta är dom som camperar borta vid vändplanen. Den äldre mannen, med sin tydliga finska brytning, säger att det har dom gjort sen 1983. Den yngre av männen håller upp sin plastpåse med något tungt i när jag frågar om dom fiskat och i så fall hur det gått. 'Jodå, två regnbågar blev det'. Mannen ställer sig vid hällkanten och ropar till en av kvinnorna på den motsatta klippan 'Hur går det?'. 'Nej, ingen fiskelycka', svarar hon. Han visar upp sin påse och förklarar att det är kallare på andra sidan sjön och lättare att få fisk där.

Tre dopp hinner det bli vid Jusjön denna dag innan jag bryter upp. Men först stannar jag till vid parkeringen på norra sidan av Jusjön. Jag måste försöka få en bild på den ensamma storlom som ogenererat simmat runt i sjön under mitt besök där. Jag trodde storlommar var jätteskygga men inte denna i alla fall. Härlig avslutning på detta besök till Jusjön.

Väl tillbaks i Norrköping ångrar jag mig nästan. Hettan är tryckande och i lägenheten är det 30 grader varmt.

Bilder

Fiskeinfotavla vid Erstorp Ristvägen 72. Här finns också fiskekortsautomat.

Fiskeinfotavla vid Erstorp Ristvägen 72. Här finns också fiskekortsautomat.


Fiskeinfotavla vid parkeringen.

Fiskeinfotavla vid parkeringen.


Det enda vindskyddet på norra sidan vid sjön. Övriga är regnskydd utan väggar.

Det enda vindskyddet på norra sidan vid sjön. Övriga är regnskydd utan väggar.


Östra sidan har några riktigt fina badklippor.

Östra sidan har några riktigt fina badklippor.


En av många fina fiskeplatser runt sjön.

En av många fina fiskeplatser runt sjön.


Foto från Jusjön

Foto från Jusjön


Berghällen på östra sidan.

Berghällen på östra sidan.


Norra udden närmast parkeringsplatsen.

Norra udden närmast parkeringsplatsen.


Från flodkräfta? Har ju observerats vid sjön 2001 och 2007.

Från flodkräfta? Har ju observerats vid sjön 2001 och 2007.


Våtmarken på östra sidan i vilken det finns en bäck som leder ner till Trangölen.

Våtmarken på östra sidan i vilken det finns en bäck som leder ner till Trangölen.


Bra kombo av bord bänk och tak på östra sidan.

Bra kombo av bord bänk och tak på östra sidan.


En av dom något bättre eldstäderna. På östra sidan.

En av dom något bättre eldstäderna. På östra sidan.


Utsikt från öst mot väst.

Utsikt från öst mot väst.


Foto från Jusjön

Foto från Jusjön


Trolig plats för den stensättning som finns registrerad som fornminne på RAÄ. Ca 100 m söder om sjön.

Trolig plats för den stensättning som finns registrerad som fornminne på RAÄ. Ca 100 m söder om sjön.


Spår av skogsbrand i samma område som stensättningen.

Spår av skogsbrand i samma område som stensättningen.


Foto från Jusjön

Foto från Jusjön


Västra sidans rastplats med regnskydd.

Västra sidans rastplats med regnskydd.


Ännu en rast- och fiskeplats. På norra sidan.

Ännu en rast- och fiskeplats. På norra sidan.


Den sällskapliga storlom som fiskade och simmade runt några timmar under mitt besök den 19 juni 2021.

Den sällskapliga storlom som fiskade och simmade runt några timmar under mitt besök den 19 juni 2021.


Källor

Källa 1: Riksantikvarieämbetets Fornsök.

Källa 2: Artportalen. Länsstyrelsen.

Källa 3: Artportalen. Mats Hjelte.

Källa 4: Artportalen. Jan-Erik Axelsson, Mirjam Ideström.

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20240504