Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND


Mailikon   Youtubeikon   Instagramikon

  

Länkar

 • Damm- och sjöregister

  Länk till Damm- och sjöregister

  Vad är Damm- och sjöregister?

  Var finns Sveriges dammar och sjöar? Produkten innehåller SMHIs register över Sveriges dammar och sjöar. Registren innehåller både geografisk information och uppgifter som har hydrologisk betydelse.

  I visualiseringen av sjöregistret presenteras information om en specifik sjö som användaren markerar i kartan genom att zooma och klicka.

  För ett antal sjöar finns även nedladdningsbara djupkartor. Genom att klicka "Visa sjöar med nedladdningsbara kartor" markeras dessa sjöar i kartan med grön symbol. Kartor levereras packade i zip-fil och är i något av formaten jpeg, tiff, png eller pdf. Kvaliteten på djupkartorna varierar stort från plats till plats.

  Källa: SMHI Damm- och sjöregister

 • VISS

  Länk till VISS

  Vad är VISS?

  VISS är ett system för att hantera information om svenska vattenförekomster samt metadata för övervakningsdata utifrån behov hos svensk vattenförvaltning, och rapporteringskrav till EU. Målet med VISS är att denna inte bara ska fungera som stöd för Vattenmyndigheternas rapportering till EU, utan även vara en plattform för samverkan med allmänheten samt skapa en transparens av Vattenmyndigheternas arbete.

 • Havs och vattenmyndigheten

  Länk till Havs och vattenmyndigheten
  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en ung statlig miljömyndighet. Vi arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.

  Bra sida med information om fiske och fritid, vägledning och lagar, samordning och fakta och myndighetens uppdrag. Under Fritid och fiske hittar man bland annat badvattenkvalitén i svenska sjöar och en lista över vanliga arter i svenska vatten.

 • Länsstyrelsen i Östergötland

  Länk till Länsstyrelsen i Östergötland
  Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

  Länsstyrelsens utgivning av allmänna guider till naturen och mer djuplodande skrifter är minst sagt imponerande. För mig en till synes outsinlig källa till information.

 • Riksantikvarieämbetets Fornsök

  Länk till Riksantikvarieämbetets Fornsök

  Fornlämningar på land och i vatten

  I Riksantikvarieämbetets Fornsök kan du söka information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Här finns uppgifter om lämningar såväl på land som under vatten. Du hittar information om runstenar, hällristningar, gruvor, torp, avrättningsplatser, skeppsvrak och mycket annat. Tidsspannet är stort – från äldsta stenålder till 1900-tal.

  Fornsök använder jag hela tiden för att se om något intressant fornminne finns i närheten av sjöar.

 • Wikipedia - Listor över Sveriges insjöar

  Wikipedia-sidan startades den 22 april 2013 och består av 386 sidor där sjöarna i Sveriges alla kommuner finns återgivna. Det finns även ett par sidor som visar sjöar efter vilka suffix dom har i sina namn. Wikipedia-listan bygger till stor del på den information som finns i VISS databaser. Grunduppgifterna om sjöarna hos Sjödetektiven kommer från denna Wikipedia-lista.

 • Artportalen

  Länk till Artportalen

  Om Artportalen

  Artportalen är en webbplats för den som vill söka efter och rapportera fynd av djur, växter och svampar i Sverige. Artportalen är ett viktigt verktyg i svensk naturvård baserad på folkets observationer ute i naturen.

 • Jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet

  Länk till Jourhavande biolog

  Om Jourhavande biolog

  Museets jourhavande biolog Didrik Vanhoenacker svarar på frågor om djur och natur från allmänheten och media. Till sin hjälp har han museets alla forskare och specialister inom olika ämnen.

 • Jourhavande geolog vid Naturhistoriska riksmuseet

  Länk till Jourhavande biolog

  Om Jourhavande geolog

  Jourhavande geolog svarar på frågor om geologi från allmänheten. Vid behov tar han hjälp av museets andra experter på geologi och mineralogi.

 • Djupkarta.se

  Länk till Djupkarta.se

  Välkommen till projektet Djupkarta.se

  Tanken med projektet är väldigt enkel. Samtidigt som du är ute å fiskar eller tar en tripp på det blå så startar du igång inspelning av data. När du avslutat trippen skickar du in informationen och när den har behandlats så kan du ladda ner ett uppdaterat sjökort / djupkarta över sjön. När någon annan i projektet är ute å fiskar i en annan sjö och gör likadant så får du tillgång till det sjökortet / djupkartan också, alltså du får tillgång till alla projektets sjökort / djupkartor. Gå in under sjöarna så ser du vilka sjöar som är med i projektet just nu, finns inte de sjöar som du brukar fiska i listade så är det inga problem att inkludera även dom i projektet.

 • iFISKE

  Länk till iFISKE

  Välkommen till landets ledande tjänst för digitala fiskekort!

  Vi är specialister på hantering av digitala fiskekort och fångstrapporter. Digitala fiskekort, också kallade online-fiskekort eller e-fiskekort säljs via Internet, SMS eller av återförsäljare. De innebär väsentligt underlättat administration och har stora miljömässiga fördelar.

 • Hultfiske

  Förvaltar fisket i Ågelsjön och ovanförliggande vatten samt Gransjön enligt avtal med vattenrättsägaren.