Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650431-151383

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Gåsen för Google Earth
Waypoints för Gåsen för Google Earth

Allmänt

HISTORIA Gåsen hette tidigare Gåssjön enligt den häradsekonomiska kartan från 1868-1877. Strax nordväst om sjön låg då också Gåsetorp.

Sjöspaningar

2017-09-02 Jag verkligen älskar alla dom små gölarna och sjöarna strax norr om Svärtinge och Jursla. Jag är på väg till den avlägsna Harsjön men vill visa min aktning för den sänkta sjön Gåsen, så jag stannar till och besöker den först. Stannar på Ristvägen söder om sjön. Går över en hage och ett stort kalhygge och ser Gåsens gula vassfyllda yta bakom en ridå av små träd som kantar sjön. Precis intill strandkanten kan man ana vatten. Så helt torrlagd är den inte. Förmodligen får den fortfarande vatten från Gåsbäcken som kommer från Åken och sjöarna norr om den. På 1947 års karta finns det även ett tillflöde österifrån. Den stora avvattningen sker söderut och Gåsbäcken går ända ner till det stora odlingsområdet strax norr om Glan. Strax söder om Gåsen ser det också ut som att ett vattenmagasin bildats för odlingarna vid Berget.

Gåsen ser likadan ut runt om och det är svårt att hitta en bra plats att fotografera på så jag går vidare. 600 meter NV om Gåsen finns NAIS Orienterings fina klubbstuga. Här finns flera byggnader med övernattnings- och omklädningsrum. Föreningen organiserar idrottsevenemang med orientering, skidorientering och mountainbike.

Bilder

Samma gula fält fyller hela Gåsen.

Samma gula fält fyller hela Gåsen.


Gåsen (eller Gåssjön) innan sänkning enligt den häradsekonomiska kartan från 1868-1877. Ser ut som att dikningen skett österut och att Gåsbäcken förlängts söderut sedan dess.

Gåsen (eller Gåssjön) innan sänkning enligt den häradsekonomiska kartan från 1868-1877. Ser ut som att dikningen skett österut och att Gåsbäcken förlängts söderut sedan dess.


Ser ut som en torr kokong.

Ser ut som en torr kokong.


Kom för sent till skogen som tidigare fanns strax söder om Gåsen.

Kom för sent till skogen som tidigare fanns strax söder om Gåsen.


Fann flera stycken rätt stora djurgryt söder om kalhygget.

Fann flera stycken rätt stora djurgryt söder om kalhygget.

SIDAN UPPDATERAD: 20170903