Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650848-152842

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Ärlösen för Google Earth
Waypoints för Ärlösen för Google Earth

Allmänt

HISTORIA 1 km söder om Ärlösen, strax nordost om Svartgölen fann man 2017 rester av kvartsavslag. (källa 1)

1600-tal: I en korsning på grusvägen söder om Ärlösen ska det ha funnits en minnestavla benämnd Gustav IV Adolfs häll. Texten på minnestavlan ska ha lydit 'CAROLIVS DEN XI VLRICAELEONORA DEN 4. MAIVS. ANO 1678'. (källa 1)

1800-tal: En bit sydöst om minnestavlan ska det finnas rester efter en backstuga som gick under namnet Skoglund. (källa 1) Den ännu existerande kringelkrokiga grusvägen söder om sjön finns men inte vägen vid bommen som går norrut mot Mörka Getsjön, Ärlösen och Klara Getsjön. Inga fastigheter finns utmärkta.

GEOLOGI Berggrunden utgörs av gnejsgraniter. Metaller i området: Zn, Pb, Fe, Co, Ni. (källa 2)

ÖVRIGT Östgötaledens etapp Hjälmarsösjö-Torsvik passerar förbi sjön på grusvägen. Etappen är 9,5 km lång.

Sjöspaningar

2021-05-08 Det första besöket vid Ärlösen efter vandringen runt Mörka Getsjön. Just denna dag av enbart ett skäl, att äta lunch och kolla in bryggan som man kan ana på Google Earth. Det har i dagarna gallrats i skogarna runt sjöarna. Just idag lördag och tydligen vilodag men spåren finns överallt. Timmerbrötar vid grusvägskanterna, plockepinnlagda stockar ligger utspridda i skogen och en sliten och trött, grön skogsmaskin står parkerad vid vägkanten. En liten blå strimma syns 150 meter ner genom den utglesade skogen, som om någon dragit ett horisontellt tjockt streck med en stor märkpenna. En väg svänger av till höger som leder direkt ner till Ärlösen. Inte bara en stig utan mer som en bilväg. En gammal skylt med texten 'ÄRLÖSEN' visar att jag kommit rätt.

För lunchändamål visar det sig att jag kommit helt rätt. Förutom några enkla stockbänkar så står vid rastplatsen en stor kabeltrumma i trä som fungerar utmärkt som kök och matbord. Jag ser ganska snabbt några hällar på både östra och södra sidan av sjön. Ser lovande ut. Under tiden maten blir klar hoppar jag upp och sätter mig på kabeltrumman och njuter av utsikten. Härifrån har man bra utsikt över hela den lilla sjön. Man säger ju att hungern är bästa kryddan, förvisso, men att vila ögonen på en sjö under lunchen är en mycket välsmakande krydda också. Efter maten går jag ner till den lilla strandkanten. Det ser lite övergivet ut. Bryggan har sjunkit och båten är halvfylld med gammalt ris och kvistar. Får en känsla av att min fiskeinfo för sjön idag är obsolet. Det verkar hyfsat badbart i alla fall. Säkert lite dyigt men med ett par badtofflor går det säkert bra. Strax innan platsen har någon byggt nåt litet rum av fyra pallar. Ingen aning varför och för vilket syfte. Ännu ett frågetecken.

2021-05-13 Kristi Himmelsfärd och en vacker och solig dag har trängt sig in mellan en lång räcka av regniga dito. Kommer fram till Ärlösen. Intill vägkanten ovanför sjön ligger nu ett stort skogstraktorhjul. Punka? Det blir att börja gå runt sydöstra sidan som enligt terrängkartan våtmarksfri. Följer i ett av skogstraktorns spår nästan ända ner till vattenbrynet. Helt plötsligt dyker en liten led upp som dolts av skogsmaskinens härjningar. Perfekt! Den ser ut att följa denna sidas strandlinje. Det blir behagligt att gå. Inte mer än 1,5-2 meter ner till vattnet. Några runda röda prickar på träden markerar ledens sträckning. Den första hällen dyker upp halvvägs kommen till andra sidan sjön. Fin plats och har säkert fiskats och badats vid. En liten upphöjning i hällen fungerar fint som bänk. På terrängkartan kan man se en smal strimma våtmark på nordöstra sidan. Mycket riktigt. Helt plötsligt dyker en nästan helt uppruttnad spång upp som hjälpligt tar mig över till andra sidan.

Nästan framkommen till östra sidan dyker en ny fin häll. Flack och fin och här kan man utan problem ta sig i vattnet och upp igen. Jag ser baksidan på en träskylt. Går fram och runt den bara för att inse att ingenting står på skylten. På en tvärslå sitter några gamla rostiga ståltrådar efter något som suttit fästat där. Rastplatsen är rätt enkel med bara en gammal eldstad och en smal stock att sitta på. Härifrån går en drygt 400 meter lång stig upp till en grusväg som leder ner till Strömsfors.

Hittills har promenaden varit utan problem, nu var det dags att ta sig an den andra sidan. På kartan ser det inte så besvärligt ut, men i verkligheten var det rätt vått och mycket tovor som inte var särskilt samarbetsvilliga. Efter 25-30 minuters kryssande hit och dit tar jag mig i alla fall över. Kommer fram till den sista hällen längs med sjön. Rätt liten och säkert inte särskilt välbesökt. Ärlösen har, som jag ofta tänkt tidigare vid sjöar, en god och en ond sida, eller i alla fall en tillgänglig och en otillgänglig. Så även med Ärlösen. Den norra sidan är den otillgängliga. Stiglös och tovig och snart måste man vika av från sjön när en ny våtmark breder ut sig.

Lämnar Ärlösen lite vemodigt. Det finns så många spår av tidigare fiskeaktivitet och besökare men idag mest sorgliga rester från det förgångna.

2021-05-18 Fick idag kontakt med skogvaktaren för Lösings häradsallmänning och det visade sig att det allmänna fisket upphört i sjön. Man kunde fiska där så vitt jag vet fram till 2008. Tyvärr gick det hela under pga av tjuvfiske och droppen var när fiskekortsautomaterna bröts sönder och dom få pengar som fanns där blev stulna. Sjön är utarrenderad och idag privat. Det fanns tidigare inplanterad regnbåge. Enligt Jonny som jag talade med så var sjön rätt sur innan dom satte i regnbåge i sjön. Han kalkade själv sjön från en roddbåt. Det såldes fiskekort tidigare fiskekort både i fiskekortsautomater och på den f.d. Hydromacken i Strömsfors och det också avsomnade servicecentret i Strömsfors.Bilder

Ärlösen skymtar från grusvägen.

Ärlösen skymtar från grusvägen.


Bra då vet jag att jag kommit rätt.

Bra då vet jag att jag kommit rätt.


Vy från södra sidan mot öster.

Vy från södra sidan mot öster.


Skogsmaskinerna har dolt stigen under ris och kvistar men plötsligt så dyker den gamla leden upp.

Skogsmaskinerna har dolt stigen under ris och kvistar men plötsligt så dyker den gamla leden upp.


Fin häll på södra sidan som stigen leder till.

Fin häll på södra sidan som stigen leder till.


Leden fortsätter mot ...

Leden fortsätter mot ...


... en våtmark med en gammal spång som leder till ...

... en våtmark med en gammal spång som leder till ...


... östra sidan av sjön och en enkel rastplats. Skylten gapar tom på information. Man får föreställa sig lite själv vad det kan ha stått på den.

... östra sidan av sjön och en enkel rastplats. Skylten gapar tom på information. Man får föreställa sig lite själv vad det kan ha stått på den.


En stig leder från östra sidan till vägen 350 m bort. Därifrån är det ca 3 km att gå till Strömsfors.

En stig leder från östra sidan till vägen 350 m bort. Därifrån är det ca 3 km att gå till Strömsfors.


En gammal kabeltrumma är ju perfekt både som matbord och läktare.

En gammal kabeltrumma är ju perfekt både som matbord och läktare.


Kämpigt ibland i skogen i obanad terräng. Inte konstigt att man då tappar nåt hjul ibland.

Kämpigt ibland i skogen i obanad terräng. Inte konstigt att man då tappar nåt hjul ibland.


Den numer sjunkna bryggan som den såg ut 2008. (Lånat bilden från https://ripnaesflugfiske.blogg.se/2008/april/)

Den numer sjunkna bryggan som den såg ut 2008. (Lånat bilden från https://ripnaesflugfiske.blogg.se/2008/april/)


Källor

Källa 1: Riksantikvarieämbetets fornsök.

Källa 2: SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)


SIDAN UPPDATERAD: 20210605