Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Söderköping
  • Sjöid: 647533-153133
  • Yta (km^2): 0,715
  • Strandlinje (km): 4,91
  • Höjd (m): 38

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Vispolen för Google Earth