Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Söderköping
  • Sjöid: 648122-152371
  • Yta (km^2): 0,681
  • Strandlinje (km): 5,53
  • Höjd (m): 47,1

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Venasjön för Google Earth