Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Söderköping
  • Sjöid: 647960-153174
  • Yta (km^2): 0,0929
  • Strandlinje (km): 1,34
  • Höjd (m): 37,9

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Värlesjön för Google Earth