Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Söderköping
  • Sjöid: 647365-154300
  • Yta (km^2): 0,254
  • Strandlinje (km): 3,12
  • Höjd (m): 31

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Trasken för Google Earth