Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Linköping
  • Sjöid: 647383-150719
  • Yta (km^2): 0,389
  • Strandlinje (km): 3,04
  • Höjd (m): 67,1

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Svennebysjön för Google Earth
Waypoints för Svennebysjön för Google Earth

Sjöspaningar

2021-06-06 På nationaldagen i år fick jag för mig att se om det fanns någon sjö i Östergötland med namn på 'Sverige' eller 'Svensk' men icke. Det närmaste jag kunde komma var Svennebysjön. Där bor det säkert en del svennar så det tyckte jag var passande. Det gjordes inga andra efterforskningar mer än att jag la in en karta över området i min gps och googlade som hastigast. Det fanns några omnämnanden om en liten badplats vid sjön men ingen beskrivning var den skulle ligga. Det blev i alla fall målet att försöka hitta platsen. Jag inser att jag måste ägna lite tid åt att forska i områdets historia för här vimlar det fullkomligt av både fornminnen, herrgårdar och slott. Det mest kända är Ekenäs 1,2 km öster om sjön. Men vid sjön ligger Svenneby herrgård också som har anor från 1300-talet. Runt sjön finns flera gravfält och i väster ett stensträngssystem (förhistoriska inhägnader för djuren).

Åker först västerut vid korsningen framför Svenneby herrgård. Stannar bilen vid en liten ficka vid skogskanten och går sen ner till sjön. Här är det mycket välbesökt men av mygg. Springer vilt fäktande längs med sjön en stund men ger upp och bestämmer mig för att ta en annan väg. Åker istället österut och bara 200 meter öster om herrgården ser jag en bil stå parkerad på en liten grusplan. Men i övrigt ingen skyltning, inga andra ledtrådar. 'Men bilen måste ju stå här av en anledning?', tänker jag. Vänder blicken och ser en liten stig bredvid en åker. Chansar och tar med mig mina saker och ger mig av mot det okända. 'Vad försöker du att dölja', tänker jag när jag kommer fram till en bergknalle där åkern tar slut. Börjar tro att jag ändå kommit fram till något spännande. Upp på kullen, och där ligger sjön. Jag ser flera hällar, en mindre västerut och en större österut. Från båda ställena har man utsikt över hela den 1,2 km långsmala sjön. Inser dock att detta är den enda offentliga vattennära platsen vid sjön. Hela södra sidan kantas av träd och ingen bebyggelse. På Google Earth ser jag en utlöpare i vattnet från Svennebys tomt och längst ut något som ser ut som ett litet torn. En bit nordväst om herrgården finns ladugårdsbyggnader. En mindre fastighet som heter Viken i nordväst har en egen liten brygga. Vid västra änden av sjön ligger gården Fläret. Enligt Wikipedia ska här finnas stensträngssystem, eller gamla steninhägnader, från romersk järnålder (från Kristi födelse till 400 e.Kr.) (Källa 1).

Efter ett kort besök vid den mindre badhällen går jag till den större. Passerar ett utedass som inte längre verkar fylla sin funktion eftersom den bara är fylld med skräp. En liten vacker träbro går över en bäck. Efter bron kommer man fram till ett träd som lagt sig ner över stigen och bildat en liten tunnel. Den stora hällen är säkert 100 kvadratmeter stor och här finns gott om plats. Brer ut mina saker och går ner till vattnet. Tyvär är det som en grön gröt av alger i vattnet och jag ger upp planerna på att bada här. Får vara ensam ett bra tag och jag hinner laga till sill och potatis och får äta i lugn och ro. Lutar mig ner med en kopp kaffe men efter 10 minuter hörs röster och musik som kommer närmare och närmare. Två tjejer i badkläder dyker upp. Vi hälsar som hastigast och jag frågar 'Ska ni bada?'. 'jaaa', svara dom unisont. 'Men vattnet är fullt av alger', säger jag bekymrat. 'Vi brukar alltid bada här', säger den ena av dom och båda går sen ner till vattnet och utan större tvekan hoppar dom i utan att göra någon närmare undersökning av innehållet i vattnet. Fyra tjejer till dyker snart upp. Två av dom badar också medans de två andra är mer tveksamma och väljer att bara sola. Det plaskas, skrattas, hoppas i vattnet från en klippa och det spelas musik. Ligger ner med slutna ögon och minns hur det var här tidigare, för en halvtimme sen.

Bryter upp efter ett tag och går in i snåren mot östra sidan där umgänget byts från levandsglada unga tjejer till utsvultna horder av mygg. Östra änden av sjön är vacker att se på men inbjuder inte till något badande. Går istället över ett taggtrådsstängsel och in i en kohage som leder upp till ett platå på vilken det på kartan fanns en massa fornminnes-R utsatta. Det enda jag ser är stenhällar, tovor, små taniga träd och en betande ko. Vänder tillbaks för att inte störa matron. Känner mig ändå nöjd över resultatet att ha firat nationaldagen vid Svennebysjön. Men visst är det dåligt att Östergötland inte har en Sverigesjön eller ens en liten Svenskgölen man kan åka till på Nationaldagen?

Bilder

Början på stigen ner till badplatsen och klipporna.

Början på stigen ner till badplatsen och klipporna.


Den mindre av hällarna man kan bada vid på östra sidan.

Den mindre av hällarna man kan bada vid på östra sidan.


Den större badhällen på östra sidan. Till synes rätt välbesökt.

Den större badhällen på östra sidan. Till synes rätt välbesökt.


Östra spetsen av sjön.

Östra spetsen av sjön.


Foto från Svennebysjön

Foto från Svennebysjön


Källor

Källa 1: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4ret


SIDAN UPPDATERAD: 20210612