Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Söderköping
  • Sjöid: 647974-152402
  • Yta (km^2): 0,0472
  • Strandlinje (km): 0,827
  • Höjd (m): 63,1

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Svartsjön för Google Earth
Waypoints för Svartsjön för Google EarthSIDAN UPPDATERAD: 20220528