Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650974-153283

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Stuggölen för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Liten, polyhumös, oligotrof myrgöl med höga naturvärden. Viktig rekreationsmiljö.

NATURVÅRD Stuggölen har behandlats mot försurning 1993. Uppgift efter 1996 ej känt.

GEOLOGI Berggrunden utgörs av metagråvacka. Metgråvacka definieras som 'metamorf, lerig sandsten ibland med bergartsfragment' (Vidar Blom 1998).

Landflora

Vitmossor, vitag, ängsull och tranbär.

Sjöspaningar

2021-05-18 Fick idag kontakt med skogvaktaren för Lösings häradsallmänning och det visade sig att det allmänna fisket upphört i sjön. Tyvärr gick det hela under pga av tjuvfiske och droppen var när fiskekortsautomaterna bröts sönder och dom få pengar som fanns där blev stulna. Enligt tidihgare uppgift så kunde man fiska regnbåge och ruda i gölen. Det såldes fiskekort både i fiskekortsautomater och på den f.d. Hydromacken i Strömsfors och det också avsomnade servicecentret i Strömsfors.

Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996

Blom, Vidar (1998) www.geonord.org/edu/ordf_m.html


SIDAN UPPDATERAD: 20210518