Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650655-151351

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Stora Blankgölen för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Oligotrof skogssjö.

GEOLOGI Berggrunden utgörs av ådergnejs.

NATURVÅRD Stora Blankgölen var 1996 en typisk försurningsskadad sjö i Norrköpings kommun.

Sjöflora

Gul och vit näckros och vitmossa.

Sjöfauna

FISK Ruda.

BOTTENFAUNA liten vasslända (Leptophlebia vespertina), tofsmyggor (Chaoborus), sötvattengråsugga (Asellus aquaticus), ryggsimmaren Notonecta glauca, vattenspindel (Argyroneta aquatica), skalbaggen Rhantus exsoletus och nattsländorna Holocentropus dubius och Agrypnia obsoleta.

Sjöspaningar

2021-06-20 Min egen inlagda karta klipper av strax innan Stora Blankgölens södra spets så jag vet inte riktigt vad som finns söder om gölen. Planen denna dag var bara att ta det lugnt vid Jusjön denna heta junidag. Men som vanligt kikade jag på gps:en och fick då syn på Stora Blankgölen som verkade ligga på lagom avstånd från Jusjön. Drygt 800 meters vandring på en fin led. Leden är Östgötaleden och vägen mellan Jusjön och Stora Blankgölen är mycket lättrampad i gles barrskog och över en och annan häll. Förutom markeringen för Östgötaleden finns det även markeringar för mountainbikes. Mötte någon som jag pratade med och skyltningen nämndes som hon då liknade vid ett par glasögon. Jag sa att det ska nog föreställa en cykel. Får syn på Stora Blankgölen som ligger vackert nedbäddad i en djup sänka i terrängen. Även Lilla Blankgölen ligger tätt tätt intill Stora Blankgölen på nordvästra sidan.

Hör röster på håll och förstår att jag inte är ensam här idag. Möter först två kvinnor och en flicka i sällskap med tre hundar. En av dom talar tydligt om för mig på hundspråk att 'Hit men inte längre'. Flickan säger 'Han brukar beskydda mig'. Jag frågar sällskapet om badmöjligheter och hur långt till vägen det är. Två badplatser verkar det finnas på sydöstra sidan. En av dessa lite krångligare men vid den andra finns en fin klipphäll. Parkeringen visade sig finnas bara 250 meter ifrån Stora Blankgölen på sydöstra sidan.

Går en bit till och ser badklippan där några ungdomar camperar. Något överhettad av vandringen glor jag lite avundsjukt på dom när dom plaskar runt i vattnet. Bestämmer mig ändå för att vända tillbaks till Jusjön och ta ett till dopp där istället. Men tillbaks till Stora Blankgölen ska jag nån dag.

Bilder

Vy söderut.

Vy söderut.


Vy mot norr.

Vy mot norr.


Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20210620