Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651189-152757
  • Yta (km^2): 0,597
  • Strandlinje (km): 6,56
  • Höjd (m): 100,3
  • Maxdjup (m): 21,5
  • Volym (m^3): 2492000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Stora Älgsjön för Google Earth
Waypoints för Stora Älgsjön för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Relativt stor och djup, oligotrof skogssjö med höga naturvärden.

GEOLOGI Berggrunden utgörs av yngre granit och gnejsgranit.

NATURVÅRD Stora Älgsjön har behandlats mot försurning 1983, 1987 och 1992. Uppgift efter 1996 saknas.

HISTORIA Vid nordvästra änden av Stora och Lilla Älgsjön låg en kvarts- och fältspatsgruva. Tyskt porslin tillverkades mellan åren 1905-1911 av fältspat från denna gruva. 1965, då Kolmården I gavs ut, sägs 'Sedan några år brytes både kvarts och fältspat i gruvan vid Stora Älgsjön'.

Vid vändplan på södra vägen, nära sjön, ligger platsen för radargruppcentral RRGC 01 Vesslan som togs i drift 1970 och las ner 2000. Bergrummet plomberades 2004. (http://f13.kamratforening.se/bilder/Rrgc-O1-NordVesslan.pdf) Två ingångar in i berget ska ha funnits och en nödutgång ovanpå berget. S.k. 'urbana utforskare' har sen plomberingen tagit sig in i bergrummet. Det syns att folk försökt. Bl.a. hänger en vinda med rep vid ett träd strax ovanför norra ingången.Sjöflora

Bladvass, sjöfräken, säv, flaskstarr, näckrosor, notblomster och styvt braxengräs.

Sjöfauna

FISK Gädda, abborre, mört och lake.

Landfauna

FÅGEL Storlom, gräsand, knipa, kanadagås, fiskmås, gråtrut, fisktärna och drillsnäppa.

Sjöspaningar

2014-08-31 Besöker sjön 30 augusti 2014. En fin sensommardag. Jag är lite förbryllad över sjönamnen för på min terrängkarta heter den östra, smala delen Smalsjön, men i VISS databas finns bara Stora älgsjön.

Passerar många bilar parkerade vid Lilla älgsjön där många valt att leta svamp. Väljer parkeringsplats där folk roat sig med att elda bilar, dricka öl, käka tabletter och bryta sig in i den plomberade radargruppcentralen RRGC 01 Vesslan. Kanske inte med nödvändighet allt på samma gång.

Den gamla fältspatsgruvan Drömgruvan består idag bara av uppschaktade högar med gruvsten. Man kan även se den vattenfyllda gruvdammen. På väg ner till sjön igen, passerar jag ett skogsbränt område. Det brann i april 2014 men lyckligtvis spred det sig inte. Jag hör ett brakande nedanför mig och tror att 'nu kommer Stora älgen', men istället får jag se något som inte passar in i en kolmårdsskog. En ung och söt thailändska med långt svart hår och en oklanderlig svart rock kommer kånkande på två fulla pappkassar. Hon ler stort när jag tittar ner i hennes kassar och hon säger 'bara karl-johan, nu ká gå hem'.

I den östra viken, på en lodrät bergvägg ligger ett mycket fint beläget vindskydd. Eller rättare sagt två. Vända mot varandra med en stor eldstad i mitten. En klotgrill och en påse grillkol finns även på platsen. Vägen fortsätter en bit på en led, men promenaden jäms med näset som förbinder Smalsjön och Stora älgsjön är lättpromenerad och fin.

Vägen som passerar Alsebo på norra sidan är inte särskilt rafflande. Ett gigantiskt hygge gör ingen människa glad. Väl tillbaks vid parkerigen har dom 7 kilometrarnas strandlinje enligt gpsen förvandlats till 13 kilometer. Höften och knäna protesterar högljutt, så promenaden var på gränsen för min del.

Bilder

Djupkarta 1 från SMHI. För Stora Älgsjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 1 från SMHI. För Stora Älgsjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Djupkarta 2 från SMHI. För Stora Älgsjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 2 från SMHI. För Stora Älgsjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Djupkarta 3 från SMHI. För Stora Älgsjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 3 från SMHI. För Stora Älgsjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Uppeldad bil vid platsen där radargruppcentralen RRGC 01 Vesslan låg.

Uppeldad bil vid platsen där radargruppcentralen RRGC 01 Vesslan låg.


Plomberingen vid radargruppcentralen RRGC 01 Vesslan.

Plomberingen vid radargruppcentralen RRGC 01 Vesslan.


Ovanför plomberingen vid radargruppcentralen RRGC 01 Vesslan.

Ovanför plomberingen vid radargruppcentralen RRGC 01 Vesslan.


Det vattenfyllda gruvschaktet vid Drömgruvan.

Det vattenfyllda gruvschaktet vid Drömgruvan.


Slaggrester vid Drömgruvan.

Slaggrester vid Drömgruvan.


Mycket fina stenar i området runt Drömgruvan.

Mycket fina stenar i området runt Drömgruvan.


Östra delen av sjön med vindskyddet uppe på klippan.

Östra delen av sjön med vindskyddet uppe på klippan.


Vindskydden vid östra sidan.

Vindskydden vid östra sidan.


Utsikt över det smala näset.

Utsikt över det smala näset.


Det märkliga stenminnesmärket. Kanske en grav för ett husdjur? Lägg en blomma eller lite ljung.

Det märkliga stenminnesmärket. Kanske en grav för ett husdjur? Lägg en blomma eller lite ljung.


Ännu en sjunken gammal träbåt.

Ännu en sjunken gammal träbåt.


Utloppet vid västra delen av näset med Älsebo til vänster.

Utloppet vid västra delen av näset med Älsebo til vänster.


Vy över näset.

Vy över näset.


En av dom många fina uddarna.

En av dom många fina uddarna.


Älsebo.

Älsebo.


Stora älgsjön slumrar snart in.

Stora älgsjön slumrar snart in.


Källor

Kolmården, del I - Kommunen, Hembygden, 1965

http://f13.kamratforening.se/bilder/Rrgc-O1-NordVesslan.pdf

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20190906