Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650908-151296

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Stora Ålgölen för Google Earth
Waypoints för Stora Ålgölen för Google Earth

Allmänt

OM SJÖNAMNET Namnet var detsamma 1868-1877 enligt den Häradsekonomiska kartan.

HISTORIA

Fornlämningar: Inga registrerade fornminnen i sjöns närhet. De närmaste är 1,2 km österut i bäcken mellan Stocksjön och Jälmaren. Dessa består av en dammvall, en ålkista och en plats där det ska ha funnits en kvarngrund.

Sjöfauna

ALLMÄNT Som namnet antyder är det inte omöjligt att ålar har kunnat ta sig uppströms från havet ända till Stora ålgölen. Ålar söker sig gärna upp i sjöar och vandringen kan ta flera år. Väl där kan dom stanna i upp till 20 år på samma plats. Vid någon tidpunkt sker den mognad som gör att dom återvänder till Sargassohavet. Det är bara honor som blir riktigt gamla, hanarna lever bara i 4-9 år medans honorna kan bli så gamla som 80 år. (Källa 2) Idag är det nog högst osannolikt att ålar finns vare sig i Lilla eller Stora ålgölen. Men förr då vattnen inte var lika reglerade och fulla av hinder i form av dammar och kraftverk så kan det mycket väl ha funnits.

Landfauna

FÅGEL 7 observationer har rapporterats in på Artportalen mellan 2020. Plats: Vid bäckmynningen på västra sidan.

Arter observerade: Gulsparv, Korp, Kungsfågel, Talltita, Talgoxe, Tofsmes. (Källa 1)

Vid mitt besök den 18/6-2022 kunde jag konstatera att det finns mycket gök runt gölen.

Sjöspaningar

2022-06-18 Det blir mer och mer så att de mindre sjöarna och gölarna lockar mer och mer. Sannolikheten att man upptäcker något som inte många känner till ökar ofta då. Och det gäller i synnerhet för Stora Ålgölen. Vad jag har sett finns det inga stigar eller leder som går till gölen. Från allmänna vägar är det cirka 800 meter stiglöst att komma hit. Och jag tror att det är rätt ovanligt. Låter inte så mycket men här i dom östgötska landskapen så finns det ofta någon väg i närheten av vattendragen. Desto roligare när jag då besöker Stora Ålgölen. Som det det visar sig att någon annan också fastnat för, så till den grad att någon byggt sig ett vindskydd där och till och med släpat dit en enkel hemmabyggd vedspis.

Jag gjorde en första rekognosering den 5/6-2022 men ville absolut komma tillbaks för en övernattning. Så blev det, men denna gång också med en naturkär kompis. Tommy som ofta och varmt pratat om sin lilla ofta besökta Tolen i Kvillinge blev offret. Även om det var många år sedan han var ute i skogen så nappade han direkt när jag berättade om Stora Ålgölen. Bilen parkerade vi vid Holmsjövägen 800 m söder om gölen. Jag trodde att det var den enklaste vägen, via Långgölens östra sida. Vi hade ju packat på oss ganska duktigt med packning för övernattningens alla behov. Redan efter 400 meter började det knaka i knän och gnissla i våra leder. Efter en kort paus vid en av dom få hällarna vid Långgölen fortsatte vi. Och sista biten fick vi slåss mot buskig och svårforcerad terräng. Men helt klart värt det i min mening. Just dessa små platser som har en upphöjd rastplats en bit ovanför sjön eller gölen är fantastiska att stanna vid. Jag vet inget bättre än att mot kvällen ha en liten brasa framför sig och strax intill sjön eller gölen. Och så klart, desto mer man behöver anstränga sig för att ta sig dit, desto njutbarare är det ju att komma fram.

Det var mycket trevligt att ha sällskap på en sjöspaning, även om det just inte blev så mycket sjöspaning. Vi ägnade tiden mest åt att sitta där vid Stora Ålgölen och njuta av utsikten och lyssna på alla gökar som satt i skogen runt omkring oss och turades om att sjunga. Men avsaknaden av sjöspaning berodde också på att jag för andra gången på kort tid hade glömt batteriet till kameran.

Vi undrade båda om det fanns någon fisk i gölen men under eftermiddan, kvällen och dagen efter såg vi inte ett enda slag. Däremot fanns det stora mängder grodyngel vid badhällen.

Dagen efter valde vi en annan väg tillbaks och som jag tycker en mycket vacker väg över en lång tallhed längre öster om Långgölen. Relativt plant och med omväxlande hällar och glesa bestånd av låga tallar. Vi kunde gå ganska obehindrat på denna platå hela vägen från gölen ända ner till Holmsjövägen.

Är du beredd på lite strapatser och en lite obekväm promenad så är Stora Ålgölen verkligen värd ett besök.

Bilder

Det första man ser om man kommer söderifrån är en till synes otillgänglig göl.

Det första man ser om man kommer söderifrån är en till synes otillgänglig göl.


Men blicken faller snabbt på östra sidan och något lovande. Kan det vara en häll upphöjd en bit ovanför gölen?

Men blicken faller snabbt på östra sidan och något lovande. Kan det vara en häll upphöjd en bit ovanför gölen?


Jodå och inte bara det. Det visar sig att någon på eget initiativ anlagt ett vindskydd. Ett par meter ovanför gölen med fin utsikt. Och släpat dit en hemmabyggd vedspis.

Jodå och inte bara det. Det visar sig att någon på eget initiativ anlagt ett vindskydd. Ett par meter ovanför gölen med fin utsikt. Och släpat dit en hemmabyggd vedspis.


Blir rätt imponerad över hantverkslösningarna. Inga spikar har använts. Bara rep. Om det här var avsett som en stol är jag osäker på men den fungerade utmärkt som det i alla fall.

Blir rätt imponerad över hantverkslösningarna. Inga spikar har använts. Bara rep. Om det här var avsett som en stol är jag osäker på men den fungerade utmärkt som det i alla fall.


Foto från Stora Ålgölen

Foto från Stora Ålgölen


Cirka 50 meter från platsen vid vindskyddet så finns en fin badhäll. Lätt att komma i men nog svårare att komma upp. Men vid vedkaminen fanns ett gammalt rep som antagligen fungerat som badrep.

Cirka 50 meter från platsen vid vindskyddet så finns en fin badhäll. Lätt att komma i men nog svårare att komma upp. Men vid vedkaminen fanns ett gammalt rep som antagligen fungerat som badrep.


Vacker vy från norra sidan mot söder.

Vacker vy från norra sidan mot söder.


En bit av Ålgölsbäcken vid norra bäckmynningen. Ålgölsbäcken sträcker sig cirka 1 km via en våtmark och sen ända ner till Pulsholmen som ligger vid Stocksjön.

En bit av Ålgölsbäcken vid norra bäckmynningen. Ålgölsbäcken sträcker sig cirka 1 km via en våtmark och sen ända ner till Pulsholmen som ligger vid Stocksjön.


Källor

Källa 1: Artportalen. Observationer gjorda av Per Eriksson.

Källa 2: Sveriges vattenmiljö. https://www.sverigesvattenmiljo.se/content/alen-en-valkand-doldis


SIDAN UPPDATERAD: 20220621