Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Ydre
  • Sjöid: 640805-146339
  • Yta (km^2): 0,267
  • Strandlinje (km): 2,28
  • Höjd (m): 199,3

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Sjöarpesjön för Google Earth
Waypoints för Sjöarpesjön för Google Earth

Citat

Andrew Peterson är sannerligen icke någon bortkommen och hjälplös person i det främmande landet. Han tycks äga all den kunnighet, som kräves i ett nybygge, där man börjar med i huvudsak tomma händer. Peterson timrar hus och snickrar möbler, han murar eldstäder och slaktar kreatur, han är skomakare, vagnmakare, taktäckare, fruktodlare, sirapskokare, vinodlare och ingen vet allt. Varförutom han naturligtvis förrättar en bondes alla vanliga sysslor. Han antecknar, hur han under loppet av en och samma dag har timrat på sin stuga, snickrat på ett bord, ympat fruktträd, avslutat arbetet på en höhäck och slaktat en sjuk kviga. Men han stoltserar icke över denna sin mångkunnighet. Ingenting skulle vara mera främmande för honom än att framhålla sina färdigheter såsom ovanliga, och sannolikt var de icke heller sällsynta i denna miljö. Peterson är vad vi i Småland kallar för en ”allehandamakare” Han besitter denna handens mångsidiga kunskap, som utmärkte svenska bönder i gången tid men som i vårt specialiseringens århundrade är nästan helt försvunnen bland dem.

(Källa 3)

Landfauna

FÅGEL Fågelinventeringar har gjorts vid följande två platser i närheten av sjön (Källa 1):

Brantafall: blåmes, bofink, domherre, forsärla, gök, koltrast, lövsångare, ormvråk, skogssnäppa, stjärtmes, storskrake, större hackspett, svarthätta, svartvit flugsnappare, talgoxe.

Helgesfall: bergfink, bofink, grågås, gröngöling, kanadagås, mindre hackspett, mindre korsnäbb, ormvråk, ringduva, sidensvans, spillkråka, stenknäck, storskarv, större hackspett, sångsvan, sädgås, tofsvipa

Sjöspaningar

2023-07-05 19.28. 28 pinnar kvar. Fått för mig här vid vindskyddet vid Brantefall att göra ett vedåtgångstest för en öppen eld. Trots dagens regnande fungerade det bra med en ficka fylld med björknäver och grankvistar på cirka 1-2 cm i diameter. Har plockat en hög med 40 granpinnar cirka 1 m långa och ska se hur länge brasan kan brinna. Startade 19.00 och har nu 28 pinnar kvar. Fuskade dock lite och använde lite spisbränsle för att få igång elden.

Drakröret, Brantesfall, Helgesfall ... Visst kan man väl anta att det är platsnamn som ingen direkt nyligen benamnat? Det var av Niclas jag fick veta att det störa röset nära nerfarten till Brantesfall kallas Drakröret och att det härrör från bronsåldern. Niclas driver Malma gård och det sen ett par år nya KRAV-hönseri som ligger strax väster om sjön. I röset som är cirka 20 meter i diameter finns en grop som Niclas menade är en gammal kungagrav och som troligtvis blivit plundrad.

Sagan om Brante och Helge är nog oskriven men jag skulle gärna läsa den. Vill gärna tro att detta var namn på någon av de kungar som blev begravda i Drakröret. Brantesfall är i alla fall Ydres Niagara-fall, säger Niclas med ett leende. Något vattenfall är det inte fråga om, snarare ett vattenstril utmed dom sen urminnes tider slätslipade branta klipphällarna. Säkert långt innan den fornminnesmärkta kvarnen intill Brantesfall byggdes forsade nog vattnet obehindrat nedför berget.

Sjön är förhållandevis svårtillgänglig om man är ute efter en badsjö. I alla fall södra sidan. Är man lite modig kan man kan man försöka sig på ett bad vid slutet av grusvägen som går längs med hönseriet. Hela västra sidan är annars helt igenväxt. Nedanför Sjögestad på norra sidan finns dock en fin badbrygga.

20.40 14 pinnar kvar. Lägger jag på tre åt gången så räcker det drygt en kvart. Jag gillar verkligen vindskyddet här vid Brantesfall. Arkitekten borde få någon sorts pris. Överhänget är perfekt dimensionerat för att man ska kunna sitta under det även om det regnar. Öppningen in i vindskyddet kantas av 1 meter breda timrade väggar. Det gör verkligen skäl för namnet 'vindskydd'. Stockarna som utgör väggarna är säkrade med genomgående träpålar. Möjligtvis är taket spikat men det är i så fall förlåtligt.

21.00. 9 pinnar kvar.

21.15. 6 pinnar kvar. Är det vid den här tiden efter 2 timmars pinnbrännande och ett par whisky man ska börja tänka och skriva om själens mysterier? Lätt hänt här säkert i vindskyddet vid Brantesfall men jag ska varken trötta ut mig själv eller er med det. Jag har förresten stora problem med själva begreppet själ. Tar jag bort min förmåga att uttrycka mig med ord, vad finns då kvar, annat än mina känslor? Med den tanken i huvudet lyssnar jag tyst på den fågel alldeles intill som hållit konsert ett par timmar. Fågeln som saknar mitt språk och min uttrycksförmåga men som ändå alldeles ensam vill göra sin röst hörd. Trots alla dom ord jag kan så är det jag som är tyst och fågeln som sjunger.

21.45. Lagt på dom sista pinnarna. Så 40 småpinnar räcker i cirka tre timmar. Pinnar man inte behöver såga till eller hugga utan plocka på marken. Bra att veta. Hämtar ett par pinnar till och rundar av kvällen ovanför Sjöarpesjön med att begrunda resultatet av min lilla pinnutredning och annat som får tankarna att snart vandra mig till sömns.

2023-07-06 På kartan ser jag på sydvästra sidan en väg som leder ända ner till sjön och tar en promenad dit. Inget på kartan avslöjar något om den jätteanläggning jag får syn på när jag går på grusvägen ner mot sjön. 'Är det militärens hemliga hönsanläggning?', tänker jag när jag ser alla hönor som går ut och in ur byggnaden till de stora, fina hägn dom har att röra sig på. Man har ju hört talas om det ohyggliga tilltaget att fästa bomber på delfiner och på hundar, men hönor? På Google Earth mäter jag byggnaden till 130 meter. Men jag börjar snart tvivla på att anläggningen bekostats av försvarets budget. Att det hemliga i att det inte finns med på kartan betyder att det är så pass nybyggt. Det visar sig senare att det är ett toppmodernt KRAV-hönseri och jag har tur som får byta ett par ord med ägaren Niclas vid äggboden. Han är där för sina dagliga bestyr med de 18000 hönorna. Det skiner verkligen igenom hur stolt han är över denna toppmoderna anläggning. Men att få lönsamhet i denna 17-miljonerssatsning menar Niclas är en stor utmaning. Jag köper självklart stora ägg i äggboden som jag sen åker runt och avnjuter till frukost under resten av semestern.

Jag har ett par fornlämningar kvar att besöka på norra sidan. Vid ett litet vackert torp vid Sjögestad går en liten väg ner till vattnet. Intill vägen står en skylt som gör reklam för www.ydrefiske.se. Platsen är toppenfin med bord och bänk, ett par båtar och en badbrygga. Av någon (men bra) anledning har man anlagt som en gräsbeväxt landtunga ut från platsen. Den leder inte till något särskilt utom till en fin utsikt över sjön. På en liten skylt står det att det är Sjöarp-Öasjöns fiskevårdsförening som står för fisket i sjön och antagligen är en av båtarna deras. Det blåser småspik så filmandet blir sisådär (som vanligt) men jag har i alla fall hittat en fin, strandnära plats vid sjön.

Jag har två sparade gps-punkter till fornlämningar kvar. Den ena säger bara 'minnesmärke' och den andra 'stensättning' (80 m respektive 160 m öster om Sjögestad). Tar ett litet skutt av upptäckarglädje när jag kommer fram till minnesmärket. Här har man rest en sten till Anders Pettersons (senare Andrew Peterson) minne. Född 20 oktober 1818 i Sjöarp, i Västra Ryds socken i Ydre härad. 1850 emigrerade Anders och 15 andra sockenbor till Minnesota i USA. Intill minnesmärket finns en informationstavla uppsatt av Andrew Peterson-sällskapet bildat 2003). Och nu blir det ett extra skutt då det visar sig att Andrew var en mycket flitig dagboksskrivare. Något Wilhelm Moberg uppmärksammade och använde som grundmaterial under författandet av Utvandrarna. (Se citat ovan ur Mobergs Den okända släkten.) (Källa 2). Jag ångrar idag att jag inte fortsatte ner till Sjöarp och knackade på och hörde mig för om det fanns några minnen på gården efter Andrews tid där. Jag kan varmt rekommendera ett besök hit. Vår historia kommer närmare när man sitter där invid minnesstenen med blicken ut över en hage och Sjöarpesjön nedanför.

Bara ett stycke bort på grusvägen finns en lite bleknad träskylt med texten 'Bronsåldersröse' på. Efter en kort promenad dyker röset upp och där står en tom träskylt som väl någon gång berättat för besökaren vad det är man besöker. Men bredvid röset står det också en nyare uppsatt, fyrkantig påle med bland annat den lite makabra texten 'GRAVGRUPP' på. Niclas berättade att man i trakten vårdar dom fornminnen som finns. Att man röjer platserna och att dom som arbetar med detta kanske är just denna GRAVGRUPP. Röset är enligt RAÄ 8 meter i diameter. Någon exakt datering av röset vet jag inte om det finns men är det bronsålder så är det åtminstone 2500 år gammalt.

Konstaterar att detta besök till Sjöarpesjön var en verkligt matig sjöspaning. Både nutida iakttagelser som på ett levande sätt blandade sig med minnena av de forntida bronsåldersimmigranterna och de mera sentida bondeemigranterna.

Bilder

Badbryggan nedanför Sjögestad på södra sidan.

Badbryggan nedanför Sjögestad på södra sidan.


Infarten till Brantefall. Det finns parkering både vid infarten och nere vid Brantefall.

Infarten till Brantefall. Det finns parkering både vid infarten och nere vid Brantefall.


Dammen innan fördämningen före Brantefall.

Dammen innan fördämningen före Brantefall.


Rester efter den kvarn som legat vid Brantefall.

Rester efter den kvarn som legat vid Brantefall.


Pga fördämningen strilar det mest i vattenfallet men att döma av hur slipade hällarna är så har säkert vattenfallet fått rinna obehindrat för flera hundra år sedan.

Pga fördämningen strilar det mest i vattenfallet men att döma av hur slipade hällarna är så har säkert vattenfallet fått rinna obehindrat för flera hundra år sedan.


Det utmärkta vindskyddet intill Brantefall. Här finns också en bra eldstad. Dock saknades ved då jag var där.

Det utmärkta vindskyddet intill Brantefall. Här finns också en bra eldstad. Dock saknades ved då jag var där.


Kvällssysslor pågår i ladugården vid Sjöarp.

Kvällssysslor pågår i ladugården vid Sjöarp.


260 meter nordöst om vindskyddet hittar jag denna minnesplakett efter torpet Sjömanshemmet.

260 meter nordöst om vindskyddet hittar jag denna minnesplakett efter torpet Sjömanshemmet.


500 meter väster om vindskyddet ligger denna privata och helt nyanlagda rastplats med panoramautsikt över sjön. En ny väg är anlagd dit som ännu inte kommit med på Lantmäteriets karta.

500 meter väster om vindskyddet ligger denna privata och helt nyanlagda rastplats med panoramautsikt över sjön. En ny väg är anlagd dit som ännu inte kommit med på Lantmäteriets karta.


150 meter nordväst om parkeringen vid stora vägen finns detta röse kallat 'Drakröret'. En grop i mitten av röset ger en antydan om att det någon gång blivit plundrat. Förmodligen en gammal kungagrav.

150 meter nordväst om parkeringen vid stora vägen finns detta röse kallat 'Drakröret'. En grop i mitten av röset ger en antydan om att det någon gång blivit plundrat. Förmodligen en gammal kungagrav.


Från parkeringen vid vägen skymtar man ett torp med det vackra namnet Paradiset.

Från parkeringen vid vägen skymtar man ett torp med det vackra namnet Paradiset.


Malma gårds nya hönseri. Så nytt att det inte har hunnit komma med på Lantmäteriets karta. Ett 130 meter långt KRAV-hönseri där hönorna ser ut att ha det riktigt bra.

Malma gårds nya hönseri. Så nytt att det inte har hunnit komma med på Lantmäteriets karta. Ett 130 meter långt KRAV-hönseri där hönorna ser ut att ha det riktigt bra.


Och har man vägarna förbi så rekommenderar jag ett stopp vid äggshoppen på gaveln av hönseriet.

Och har man vägarna förbi så rekommenderar jag ett stopp vid äggshoppen på gaveln av hönseriet.


Den enda platsen med ett par båtar hittar jag nedanför Sjögestad på norra sidan av sjön. En skylt vid sjön talar om att sjön hör till Sjöarp-Öasjöns fiskevårdsförening.

Den enda platsen med ett par båtar hittar jag nedanför Sjögestad på norra sidan av sjön. En skylt vid sjön talar om att sjön hör till Sjöarp-Öasjöns fiskevårdsförening.


Via www.ydrefiske.se så hittar man länkar till att köpa fiskekort på iFiske. 60 kronor/dygn.

Via www.ydrefiske.se så hittar man länkar till att köpa fiskekort på iFiske. 60 kronor/dygn.


Bara en dryga 100 meter öster om sjön finns denna minnesten som ger mig gåshud. Utan att veta om det i förväg visar det sig att den är rest till minne av Anders Petterson (Andrew Peterson) som emigrerade till USA 1850. Hans många dagboksanteckningar visade sig vara det grundmaterial som Wilhelm Moberg använde sig av när han skrev Utvandrarna. Andrew var m.a.o. förebilden till Karl-Oskar.

Bara en dryga 100 meter öster om sjön finns denna minnesten som ger mig gåshud. Utan att veta om det i förväg visar det sig att den är rest till minne av Anders Petterson (Andrew Peterson) som emigrerade till USA 1850. Hans många dagboksanteckningar visade sig vara det grundmaterial som Wilhelm Moberg använde sig av när han skrev Utvandrarna. Andrew var m.a.o. förebilden till Karl-Oskar.


Strax intill minnesstenen finns en skylt och en stig som leder upp till detta bronsåldersröse.

Strax intill minnesstenen finns en skylt och en stig som leder upp till detta bronsåldersröse.


Källor

Källa 1: https://www.artportalen.se/

Källa 2: Andrew Peterson-sällskapets sida: https://andrewpeterson.se/

Källa 3: Moberg, Wilhelm. 'Den okända släkten'. Utgiven 1950 av Bonniers förlag.


SIDAN UPPDATERAD: 20230806