Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651934-152359

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Sävgölen för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Liten, ovanligt klar, oligotrof myrgöl med höga naturvärden. Avrinningen från sjön går norrut, via myrgölarna Porsgölen och Nästgölen, till Fläten och sedan vidare via bl a Dammhulteån och Virlången ut i Kilaån. Sjön håller på att växa igen.

GEOLOGI Gnejsgranit.

Sjöflora

Sjöfräken, flaskstarr,vit näckros, gäddnate, gul näckros och säv.

Landflora

Sävgölen omges av öppna myrmarker.

Landfauna

FÅGEL Kricka och trana.

Sjöspaningar

2014-09-25 Den öppna vattenyta från väst till öst är 169 m. Inklusive de igenväxta delarna ca 270 m. M.a.o. 50 m breda band av våtmark på sina ställen. (enl. Google Earth)

Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20140925