Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651297-151496
  • Yta (km^2): 0,168
  • Strandlinje (km): 2,87
  • Höjd (m): 90,2

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Rödgölen för Google Earth

Allmänt

HISTORIA En lite trist upptäckt jag gör i dom historiska bilderna i Google Earth är att området strax SÖ om Rödgölen avverkades 2014 och enligt Riksantikvarieämbetet fanns det här en gammal kolningsanläggning. Det märkliga är att det finns en notering på RAÄ om ett fältbesök 2020-08-26 men då var ytan helt avhyvlad. Jag har svårt att tänka mig att det finns några spår lämnade efter kolningen efter 2014, men det kunde ju vara intressant att se efter. Det finns även ett fornminne strax norr om den östra spetsen av gölen men även här har det avverkats efter 2008.

NATURVÅRD Rödgölen har behandlats mot försurning.

Citat

Område med skogsbrukslämningar, 30x20 m (NÖ-SV), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolbotten är rund, 9 m diam och 0-0,5 m h. Kolbotten är kringgärdad av vall, 1 m br och 0,1-0,6 m h. 4 m SÖ om kolbotten är kolarkoja, 5x4 m (NÖ-SV) och 1,3 m h, bestående av en övermossad, valliknande syll, 0,7 m br och 0,2-0,3 m h, med öppning mot N. I S,delen är kallmurar spisröse, runt, 2 m diam och 1,3 m h, välbevarat.

(Från Riksantivarieämbetets beskrivning av fornminnet norr om östra spetsen av Rödgölen, 400 meter öster om Idgölen)

Sjöspaningar

2020-07-30 Är i behov av en fin sjö, fort! Gör ingen research, bara åker, till Rödgölen. Nordöstlig granne till Ysjön och som i norra delen ansluter till Sörsjön. Jag åker också för att hitta nån fin plats att testa min nya camparhängmatta. Går inte runt hela Rödgölen denna dag utan går 500 m längs med östra sidan till en liten upphöjd udde framför en vacker öppning i gölen. Perfekt ställe i skymundan att lite upphöjd sakta gunande i hängmattan njuta av Rödgölens alla näckrosor och små våtmarksöar. Oftast är jag förberedd inför mina besök, men nu vet jag bara vad jag ser. Att det fiskas i Rödgölen är uppenbart, stigarna är vältrampade och det finns många små plättar invid gölen där folk har stått och fiskat.

Det är rejält blåsigt men ändå varmt. Molnen passerar snabbt. Det är nåt med moln och hängmattor. I den ställningen faller det sig rätt naturligt att ligga och titta på alla vita former som kommer och går. Som stora luftskepp. Västra sidan ser lite ogästvänlig ut utan enkel strandnära kontakt, bara ett långt band av vass.

Bilder

Den lilla upphöjda platsen där man med fördel tar fram sin termos.

Den lilla upphöjda platsen där man med fördel tar fram sin termos.


Finns gott om vita näckrosor på nordöstra sidan.

Finns gott om vita näckrosor på nordöstra sidan.


Foto från Rödgölen

Foto från Rödgölen


Foto från Rödgölen

Foto från Rödgölen


Foto från Rödgölen

Foto från Rödgölen


Den smalare delen av Rödgölen.

Den smalare delen av Rödgölen.


Foto från Rödgölen

Foto från Rödgölen


Foto från Rödgölen

Foto från Rödgölen


Foto från Rödgölen

Foto från Rödgölen


Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20210427