Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Söderköping
  • Sjöid: 647257-154154
  • Yta (km^2): 0,133
  • Strandlinje (km): 1,67
  • Höjd (m): 46,1

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Översättersdammen för Google Earth