Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Söderköping
  • Sjöid: 647303-151823
  • Yta (km^2): 0,0812
  • Strandlinje (km): 1,16
  • Höjd (m): 64,2

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Ottestorpesjön för Google Earth