Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Nyköping
  • Sjöid: 650486-155390
  • Yta (km^2): 0,791
  • Strandlinje (km): 6,29
  • Höjd (m): 64
  • Maxdjup (m): 4,4
  • Volym (m^3): 2535000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Nävsjön för Google Earth
Waypoints för Nävsjön för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Grund och relativt stor, oligotrof skogssjö med mycket höga naturvärden. Mycket viktig rekreationsmiljö. Tillrinningsområdet består av flacka, talldominerade myr- och barrskogsmarker. Siktdjup 3,15 m.

GEOLOGI Berggrunden domineras av ådergnejser. Ett område med yngre granit finns norr om sjön.

NATURVÅRD Nävsjön har behandlats mot försurning 1977, 1986 och 1994. Uppgift efter 1996 saknas. Den har också behandlats 1969 med rotenon för att utrota icke önskvärda fiskarter. En metod som var vanlig under 1960-talet men som nu upphört.

HISTORIA

1900-tal: Den 3 september 1953 störtade tre stycken J29A Tunnan i Nävsjön efter en misslyckad molngenomgång. All tre piloterna omkommer. Planen har inte bärgats men vrakdelar från krashen finns på F11:s museum i Nyköping. Enligt en tillsyningsman jag mötte vid sjön så ska det tydligen vara förbjudet att dyka efter de störtade planen eftersom det är en helgad viloplats för de omkomna piloterna.

Sjöflora

Bladvass, sjöfräken, säv, flaskstarr, notblomster, löktåg, gäddnate, näckrosor, svalting, svärdslilja och vattenpilört.

Sjöfauna

BOTTENFAUNA Dykare (Dytiscidae), dagsländan vasslända (Leptophlebia), sötvattengråsugga (Asellus aquaticus) och igeln Erpobdella octoculata. (Sandvall 1993)

FISK Gädda, abborre, sutare, vitfisk och inplanterad regnbåge och öring.

Landfauna

FÅGEL storlom, gräsand, kanadagås, drillsnäppa, gråtrut och fiskmås. Havstrut har häckat i sjön, även fiskgjuse brukar ses vid sjön.

Fiskeinfo

Sjön hittar du sydväst om Nyköping.

Här kan du fiska: Regnbåge och Öring

Fiskekort och info hos: Nävekvarn Tel: +46 (0) 155-50012

Nyköping Tel: +46 (0) 155-285983

Oxelösund Wallin AB Sport, Team Sportia Tel: +46 (0) 155-34400

Kortmaskin vid sjön Här finns båtuthyrning

Sjöspaningar

2016-08-14 Vid korsningen Nävsjövägen-Nävekvarnsvägen ser jag en fordons trafik-förbjuden-skylt. Visst, gammal skylt men den skärrar upp mig och jag väljer att gå. Härifrån cirka 2,3 km. Ser på kartan att området är mossrikt. Dom tre större närmast Nävsjön är Nävsjömossen, Hjortronmossen och Blackglomossen. En blå matta av ljung ligger utlagd vid vägkanten strax väster om Hjortronmossen. Känns välkomnande och vem gillar inte hjortron? Ljungmattan tar snart slut och istället stretar jag mig genom en desorienterande ungskog med otydlig stig och motsträviga buskar. Vänder tillbaks och fortsätter på den mjukt slingrande grusvägen mot rastplatsen vid Nävsjömossens sydvästra ände. Här finns en stor p-plats, anslagstavla, bänkar, bord och en eldplats. Ett smalt blått band av Nävsjön syns norr om mossen. Jag inser att det nog är ok att ta bilen hit.

Solen bryter fram nu vid 12-tiden. Lassar av mig min packning på bordet och går till den fullmatade anslagstavlan. Här finns särskild info om Nävsjömossen, info om myrlandskap och gammelskog i allmänhet. Kvarsebo hembygsförening har satt upp en lapp som berättar om platsens stenåldersboplatser. Och just här vid denna rastplats, ovanför vägen, finns ett stort antal registrerade fornminnen. Inga syngliga men här har man hittat rester av stenredskap i kvarts och grönsten. Sist en karta framtagen av Föreningen Sörmlandsleden, Lantmäteriet och Nävsjöns fiske. Känner att det är en tacksam uppgift att vara sjödetektiv när andra ansträngt sig så mycket att ta fram information. Lär mig ett nytt ord på köpet, 'spängad'. Visste inte att det fanns ett verb för att lägga ut spångar. '- Vad jobbar du med?', '- Jag är spängare'.

Jag är den första på tre månader som skriver i gästboken. Bryter upp och trots att Nävsjön är målet kan jag inte låta bli att förföras av Namnet Hjortronmossen. På spången som leder mot mossen hittar jag några bär som ser ut som mumsiga miniatyräpplen som vid närmare efterforskning visar sig vara tranbär. Vid slutet av spången delar sig vägen, en till Hjortronmossen och en till Blackglomossen. Väljer förstås den förstnämnda. Stigen är lite svår att följa men det finns trädmarkeringar. Man får dock se upp ibland då det är lätt att missa en markering. Skogen vid mossen är full av blåbär. Mossar i sig är inte så inställsamma och några hjortron kunde jag inte hitta. Med risk för att förnärma någon mossälskare så påminner dom om en öken. Men istället för sand så är det högt gräs, småtallar och ett och annat dött, torrt träd i dom. Men det är unika miljöer och bland dom mest orörda naturmiljöerna i Nord-Europa. När jag rundat i stort sett hela Hjortronmossen så tar helt plötsligt trädmarkeringarna slut. Hittar ingen stig upp till Nävsjövägen. Får förlita mig på gps-en och svettigt stångar jag mig tillbaks till den bekanta ljungmattan vid vägkanten.

2016-08-21 'Vi har drivit det här sen 1965, så inte så länge', säger ägarinnan till Café Säterdalen. Inte så ofta känner jag mig ung nu vid 54 år fyllda, men 1965 var jag bara 2 år. Som så ofta i mitt liv svängde jag av från huvudvägen pga av en hemgjord skylt som annonserade ett café. Vid färjeläget mellan Säter och Skansen på Vikbolandet ligger detta café. Öppet alla dagar i veckan under högsäsong. Närmare vattnet än så här är det svårt att hitta ett cafébord. Beundrar skarvarnas landningar, tar förstås en påtår och språkar med ett par som tar en fika i väntan på färjan. Lägger till en 'serverings'-waypoint så klart och far vidare.

Stannar till vid anslagstavlan i Kvarsebo och konstaterar att 12 av dom 29 annonserade evenemangen under perioden 16/6-2016 till 28/8-2016 är arrangerade av kyrkan. Förutom detta är det sport i form av terränglöpning och KiK's dam- och fotbollslag som ska möta Kisa och Rejmyre.

Denna dag åker jag hela vägen med bilen till p-platsen vid västra änden av Nävsjön. Framme vi 12-tiden. Påbörjar ett långt, långt samlande av waypoints för rast- och eldplatser vid sjön. Känns som att det inte är mer än 200 m mellan varje rast- och eldplats. Men i så fall blir det ju 30 rastplatser? Runt en sjö som bara har 6 km strandlinje? Vet inte säkert men jag ska räkna dom jag samlat. Det är i alla fall 20 så var 300:e m åtminstone. Mycket generöst ordnat. Väl mycket kan jag tycka. Men alla är i toppskick och lika vackra med sina egna perfekta små badklippor.

Någon har satt upp träskyltar (som blivit djupt mossgröna) med namn på platser som inte står på vanliga terrängkartor. Som Finnkärrviken (den långsmala viken i NV), Namnlösa (udden SÖ om lagunen), Stendammen (vid tillflödet till sjön som leder till Övershyttan), Kärrvarpet (På SÖ:a sidan), Stormbäcken, Stora Skallen och sist men inte minst Karl XV:s holme (som pekar rätt in i Nävsjömossen). Jag ser ingen holme och kan än mindre förstå varför en kunglighet gett namn åt nåt som man knappt kan se?

Jag anar att traditionen med att anlägga rastplatser vid sjön är gammal. Man hittar inte bara sentida perfekta platser med nya bord, bänkar och eldplatser utan en och annan äldre ensam och enkel bänk. I det inre av Finnkärrsviken hittar du några enkla plankor lagda på några stenar, och jag förstår varför, att den som bestämt att här bara ska finnas en enkel sittplats har förstått platsens värde. En av dom allt färre platserna där dom små och stora sammanhangen byter plats med varandra, där det obefintligt lilla helt plötsligt växer sig allt större och större. Här, på dessa enkla plankor, i det inre av Finnkärrssviken, kan du låta dig bli avklädd och det är inget du troligtvis vill göra något åt. Platsen utgörs av den södra änden av Svartsjömossen och har på båda sidor spångar in i och ut ur mossen.

Vid Finnkärrsvikens utlopp i sjön finns en riktigt fin rastplats på udden. Och på östra sidan finns 'Lagunen'. På Wikipedia har man valt att använda Nordisk Familjeboks Ugglan-upplaga från 1911 för att definiera en 'lagun'. Och där är det bara i havet man beskrivs hitta laguner. 'Genom smala från hafvet afstängda och vanligen grunda delar, hvilka dels upptaga ...' osv i en alldeles för lång mening som inte låter Nävsjöns lagun platsa i laget. Men för mig är en lagun någon mytisk och mystisk plats. En ofta dold och ovanlig plats man med ansträngning kan hitta. Men vad är det då som är så ovanligt och mystiskt med Nävsjöns lagun? Kanske för att här finns bryggor utan båtar, att lagunen är avspärrad med en lina eller att skalbaggarna stannar vid dina fötter och bara står där. Som om det var du som var något mytiskt och mystiskt, ur deras ögon. Vid lagunen hittade jag också dom enda björnbär jag stötte på runt sjön.

Lite less på att inte få se några synliga fornminnen närmar jag mig med viss förväntan röset med arbetsnamnet 'Gränsmärke (-1)' (RAÄ objektid 12000000043363). Har sett dom förr, en stor stenbumling omgiven av mindre stenar mitt ute i ingenstans. Det känns som att man måste gå långt tillbaka i tiden för att anse dom vara funktionella. Jag menar dom känns ju rätt definitiva, väldigt besvärliga att flytta på. Och än idag är det straffbart att flytta gränsmärken. Enligt 14 kap. 9 § brottsbalken (1962:700) 'Förfalskning av fast märke' kan man få upp till 4 års fängelse om man 'flyttar, tar bort, skadar eller förstör ett sådant märke'. Undrar om lagen även avser dessa forntida gränsmärken. Och där är den, med visarstenen (den stora stenen i mitten) lutande mot öster. En Kurt Nyström har lagt in på bygdeband.se informationen att denna sten är en församlingsgräns mellan Lunda, Kiladalens församling och Tunabergs församling. Går vilse på Google i ett försök att ev. gissa åldern på stenen. Om gränsstenarna användes som församlingsgränser, hur långt tillbaka går den traditionen? Och hur länge har man använt gränsstenar? Trodde inte jag av den här anledningen skulle hamna på Skatteverkets sida men där finns en förteckning över svensk församlingshistoria. Men blir inte klok på årtalen för Lundas, Kiladalens och Tunabergs församlingar.

Möter ett par stavgångare, en fiskeripausande tysk i sin vilstol och sen hör jag sorlet av röster. Några vuxna och tre väldigt små fiskare står vid strandkanten. En pojke och en flicka står med sina spön pekande uppåt, iakttagande en pojke som fixar med sin fiskelina. Idyllen bryts plötsligt av ett gällt barnskrik då en spöspets råkar träffa en av pojkarna på kinden. Barnen påbörjar en diskussion om skuldfrågan. Passerar familjen och möter Nävsjöns fisketillsyningsman. Får bl.a. veta att ett flygplan ska ha störtat i Nävsjön. 'Du kan googla på det', säger han.

Sjöns östspets är mycket välbesökt. Folk grillar korv, fiskar, sitter på verandan vid hyrstugan och vid strandkanten ligger de gröna roddbåtarna som är till uthyrning. Alla heter 'Nävsjön' och är numrerade. Nävsjön 1 ligger parkerad strax nedanför stugan. Någon har lagt en blå filt i båten. Snart dags att kasta loss? Får sån lust att 'låna' båten direkt men håller mig. Går upp till parkeringsplatsen som är full av husbilar. Smyger runt för att försöka hitta resterna av den gamla kolarkojan (RAÄ 12000000043362). Precis vid gps-koordinaterna för kojan sitter fyra äldre personer i sitt förtält. Funderar ett tag på att fråga dom om deras husbil är ett fornminne eftersom det ska finnas ett dito precis just där, men bestämmer mig för att det kanske är bäst att låta bli. Hittar i alla fall inga spår efter kojan.

Följer Näveån upp till platsen där fornminnena vid Övershyttan skulle finnas. Tunabergs hembygsförening har satt upp en skylt som informerar en om att hyttan vid platsen första gången omnämndes 1535. Det finns 5 registrerade fornminnen på platsen inventerade 1947 och 1979. Förutom hyttrester med slagg ska man ha hittat en lintorkningsugn och en rökugn. Nedanför bron över ån ligger ett par äldre, rostiga axlar, drivhjul för remdrift och kugghjul. Allt ligger huller om buller. Vid sidan om detta står en nästan helt sammanfallen bod eller stuga. I den finns en gammal kamin och ett betongkar. Jag gissar att det fungerat som tvättstuga men vad drivhjulen varit till för kan jag inte förstå. Taket har rasat in, väggarna lutar och huset sjunger på sin absolut sista vers. På tomten med adress Övershyttan finns ett om möjligt ännu mer risigt hus. En gammal knuttimrad stuga i utkanten av tomten. Inget som jag kan se är registrerat av RAÄ.

Passerar Kärrvarpet och undrar varför just 'varp'. Det är väl ett begrepp vid vävning? Går ut på en spång som leder ut till en ö byggd av vass. En perfekt fiskeplats med liten bänk att vila på.

Går igenom Nävsjöns naturreservat och beundrar de enorma tallarna. Från beskrivningen av reservatet får man veta att 1/4 av beståndet utgörs av 350 år gamla tallar. Då hamnar vi ända tillbaks till 1666. Inte för att det har så stor betydelse för Nävsjön men 1666 var det år Isaac Newton gjorde sina upptäckter kring rörelselagar, gravitation och i mekanik. Ett år som av John Dryden kallade 'The Year of Wonders' i sin diktsamling Annus Mirabilis. Kanske nåt att läsa sittande under en av jättetallarna vid Nävsjön? Finns som e-bok här: https://ebooks.adelaide.edu.au/d/dryden/john/annus_mirabilis/.

Vid platsen söder om naturreservatet finns en av områdets skogsbrukslämningar, en kolarkoja. Visst, där finns en koja som kallas 'Kolarkojan' vid p-platsen men den kan väl knappast vara originalet? På p-platsen ser jag ett par som står på huk över en svart hund som ligger alldeles livlös framför dom. 'Herregud, tar dom farväl av sin hund?', är min första tanke. Dom klappar den och den rör sig inte. Jag smyger runt på platsen ett tag, kollar in kartan, lägger in en waypoint för toaletten. Plötsligt hör jag kvinnan säga 'om du undrar vad vi håller på med så stretchar vi vår hund, får han hälsa?' Den livlösa hunden är helt plötsligt full av liv och gör en snabb inspektion med nosen av mitt ena byxben. Paret har åkt ända från Nacka för utflykten till Nävsjön.

Solen står lågt och strålarna silas igenom tallarnas trädkronor när jag går ner mot strandkanten igen. Vid Häradskärrsviken ser jag ett tält, en ung man djupt inbäddad i sin sovsäck och en tjej som står vid klippkanten med sitt sträckta spö och den spända linan pekande ut mot sjön. På Södermanlandssidan. På knallen på motsatta sidan, på Östergötlandssidan, möter jag ett annat ungt par som har bekymmer med hur dom ska få eld för att göra kaffe. Jag fiskar upp en gammal NT ur ryggsäcken och det gör susen.

Når äntligen bukten som skyddar den (för mig) hemlighetsfulla holmen Ravalen. Kliar mig i skallen när jag passerar skylten som pekar mot Stora skallen. Visar sig efter lite utforskning att Stora Skallen är en stor myrholme i Nävsjömossen. Ett område med 1,4 ha västlig taiga. En Natura 2000 naturtyp. Når den punkt som är närmast Ravalen (bara 50 m från holmen). Tallarna på holmens kanter böjer sig inåt, som om dom vore rädda för att annars falla i vattnet. En matta av näckrosblad ligger utlagd framför holmen. Finns ingen direkt logik i namnet som avslöjar nåt mer. Ordet raval kommer från arabiskans 'rabad' som betyder 'utanför staden eller utanför stadsmuren'. Men en sjöanknytning hittar jag vid sjön Ravalen utanför Sollentuna. Men ännu mer långsökt är en bostadsrättsförening i Kista som heter Ravalen. Landar med en duns på botten av Googles träfflista utan en enda ledtråd om namnet.

Holmen får mig att tänka på platser där man i äldre tid trodde att älvor och annat oknytt kan ha bott. Men det är kanske långsökt att tro att där kan finnas dansande små älvtjejer i tunna vita klänningar som är uppe sent om nätterna. Eller? Men är det sant får du hålla tyst om det, för det kommer i så fall att bli rusning till holmen. Jag nöjer mig med att se den som den är den lilla holmen. Och jag hoppas den får vara ifred och orörd länge till.

Min tur runt Nävsjön avslutas på den 500 m långa spången över Nävsjömossens östspets. Passerar den förbryllande skylten som pekar mot Karl XV's holme. Varför har 'Kron-Kalle' fått sin egen holme i en mosse långt ute i skogarna? Frågorna hopar sig som vanligt. Trött men väldigt nöjd över rundan runt sjön slår jag mig ner vid rastplatsen och gör upp en eld. Elden knastrar ikapp med mina knän. Äter en bit mat och lyssnar på författaren Stig Larsson på radion. Han säger 'Jag vet att folk kommer att bli glada den dag jag är död'. Jag blir djupt bedrövad av att höra det. Känner hans sorg samtidigt som jag ser ut över den nästan ofattbara skönheten vid sjön. Och jag önskar just då och där att jag kunde rycka ut Stig ur högtalaren, stänga av radion och trycka ner honom på en av bänkarna vid rastplatsen. Be honom att vara tyst, låta öronen fyllas av eldens knaster och ögonen bada i näckrosfält och gräddvita molntussar mot den djupblå sena eftermiddagshimlen. Varför? För det känns som Nävsjön om någon är uppriktigt glad över att man lever.

2017-07-23 Idag satt jag och pratade med en man som berättade en lite rolig historia om Nävsjön. Som jag förstod det så brukade han som ung ofta dyka med snorkel och våtdräkt i Nävsjön. Han sa 'efter varje dyk hade jag en full näve med fiskedrag'. Han samlade på sig med tiden en stor kartong med drag som senare såldes på loppis. 'Jag sålde säkert drag för 20000 :-'.

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Nävsjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Nävsjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Rastplatsen efter Nävsjövägen där lederna till mossarna börjar.

Rastplatsen efter Nävsjövägen där lederna till mossarna börjar.


Längs med grusvägens vänstra sida har man funnit en mängd fynd efter stenåldersboplatser.

Längs med grusvägens vänstra sida har man funnit en mängd fynd efter stenåldersboplatser.


Tranbär.

Tranbär.


Äldre stockspång mot Blackglomossen.

Äldre stockspång mot Blackglomossen.


Utsikt från rastplatsen vid änden av Nävsjövägen vid sjöns västspets.

Utsikt från rastplatsen vid änden av Nävsjövägen vid sjöns västspets.


Utkiksplatsen vid Finnkärrviken.

Utkiksplatsen vid Finnkärrviken.


Finnkärrviken.

Finnkärrviken.


Spång vid mossen i slutet av Stora Svartbäcken.

Spång vid mossen i slutet av Stora Svartbäcken.


Skylt vid inloppet till lagunen.

Skylt vid inloppet till lagunen.


Gränsstenen strax öster om Lilla Svartbäcken.

Gränsstenen strax öster om Lilla Svartbäcken.


Gamla drivhjul och axlar nere i Nävsjöån vid Övershyttan.

Gamla drivhjul och axlar nere i Nävsjöån vid Övershyttan.


En av hyrbåtarna vid sjön.

En av hyrbåtarna vid sjön.


Foto från Nävsjön

Foto från Nävsjön


Foto från Nävsjön

Foto från Nävsjön


Gammeltall i Nävsjöns naturreservat.

Gammeltall i Nävsjöns naturreservat.


Foto från Nävsjön

Foto från Nävsjön


Foto från Nävsjön

Foto från Nävsjön


Ravalen där kanske älvorna dansar sent om nätterna.

Ravalen där kanske älvorna dansar sent om nätterna.


Filmer


Filmat från Nävsjön den 21 augusti 2016 av Sjödetektiven.


Källor

Bottenfaunaundersökning i fem kalkade och sex försurningskänsliga sjöar i Nyköpings kommun. Examensarbete vid Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet., Sandvall, K, 1993

http://alltfiske.se/fiskeplatser/558/navsjon/

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20230712