Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Söderköping
  • Sjöid: 648328-152613
  • Yta (km^2): 0,0683
  • Strandlinje (km): 1,08
  • Höjd (m): 33,1

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Namnlös för Google Earth