Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Söderköping
  • Sjöid: 646325-155598
  • Yta (km^2): 0,0998
  • Strandlinje (km): 1,38

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Maren för Google Earth