Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650362-151902
  • Yta (km^2): 0,02
  • Höjd (m): 104
  • Maxdjup (m): 9,6
  • Volym (m^3): 70000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Lunnsjön för Google Earth
Waypoints för Lunnsjön för Google Earth

Landflora

BLOMMOR Skogskovall, liljekonvalj, ekorrbär, skogsstjärna, vitsippa, skogsfräken, svinrot, hjortron.

BUSKAR brakved, pors och viden.

MOSSOR Vitmossa.

LAVAR renlav, islandslav, fönsterlav, pigglav, mjölon och ljung.

TRÄD björk, ek, asp, rönn och klibbal.

NYCKELBIOTOPVÄXTER skriftlav (Graphis scripta), kolflarnslav (Hypocenomyce anthracophila), skuggblåslav (Hypogymnia vittata), gammelgranslav (Lecanactis abietina), korktaggsvampar (Hycnellum spp), tallticka (Phellinus pini), blåmossa (Leucobryum glacucum) och långfliksmossa (Nowellia curvifolia).

Landfauna

FÅGEL orre, gök, spillkråka, grönsångare, lövsångare, bofink och häger.

Sjöspaningar

2019-04-21 Nåt tände allt ljus och all värme helt plötsligt på Skärtorsdagen och vi får tveklöst en av dom finaste påskhelgerna på länge. Åker till Lunnsjön på påskdagen och sätter mig nedanför vindskyddet. Första sjöbesöket för i år. Snustorrt i markerna på grund av omfattande regn- och vårflodsbrist, men sjön ser i alla fall i mina ögon ut att ha behållit sitt vattenstånd.

En ensam svan har också hittat hit. I säkert en halvtimme är det mest dess stjärt jag ser sticka upp ovanför vattenytan medans den mumsar i sig av bottenväxterna. Den vänder sig bara snabbt upp för att kippa efter andan innan rumpan tippar upp igen. Även om det är lite glest med andra livstecken så dyker dom ändå upp där jag sitter och väntar. En citronfjäril passerar över sjön och en nässelfjäril sätter sig och solar på klippan framför mina fötter. En liten bevingad kropp snappar åt sig något ovanför vattenytan. Tror först det är en sparv tills den flyger förbi mig med sina hastigt, flaxande, nästan genomskinliga fladdermusvingar. En halvstor groda störtdyker i en brant bana med breda bensparkar och försvinner snart ur synhåll i det bruna vattnet. Plötsligt kommer den upp igen och sätter sig vid vattenbrynet med bara ögonen ovanför vattenytan, och stirrar mig i ögonen ett tag, innan den dyker ner till en skreva.

Två män, en kvinna och en hund kommer knakande genom skogen och stannar en bit ifrån mig på östra sidan, vid dammen. Den äldre mannen går ut på en fälld trädstam, lutar sig fram, och försöker att läsa av stickan som visar sjödjupet. Han och den yngre mannen blir lite oense om det är 7 eller 8 dm. 'Omöjligt', säger den äldre mannen, 'det kan inte vara 7'. Kvinnan säger 'jag tycker det står 9 där uppe'. Den äldre mannen verkar klart bekymrad över vattenståndet. Dom börjar att resonera om dygnsförbrukning i kubik av vatten från sjön. Jag börjar därför tro att det är jordgubbsodlarna långt nedanför på södra sidan av sjön som är här för att spana in läget.

Sällskapet vandrar tillbaks där dom kom ifrån. Jag börjar att med lite avund i blicken titta på svanen som nu vilar på sjögräslunchen genom att sakta flyta runt, mitt i sjön, bland dom lätta krusningarna.

Två nässelfjärilar luftdansar tätt intill varandra i en spiralformad rörelse uppåt, uppåt, uppåt. Dom ser ut att glömma bort sig lite i upphetsningen när dom stiger allt högre upp. Jag undrar om dom var och en för sig hade vågat sig så högt upp.

2014-07-31 Sjön består av tre mindre vattendrag som förbinds med tallbevuxen våtmark. Den östra delen omges av låga klipphällar. Vattennivån såg ut att nyligen ha sjunkit med cirka 1 meter. Troligtvis pga av det torra och varma vädret i juli men någon tar även vatten ur sjön. Vid två plasttunnor är både rostiga gamla rör fästade och en nyare av plast. Röret leder söderut. Efter närmare efterforskning fick jag reda på att Jordgubbsgubben i Lida fick böter för att han tömde sjön, för att bevattna sina kära gubbar. Jakt har bedrivits i området men ska fortsättningsvis inte vara tillåten. Lunnsjön är en etapp på Kvillingeleden som sträcker sig 10 km genom Kvillinge. Lunnsjön ligger i Kvillingeförkastningen som är ett Natura 2000-område. M.a.o. ett inom EU skyddsvärt naturomårde.

2019-07-31 Får ett mejl från Örjan som badade i Lunnsjön på 1950-talet. Han berättar att dom alltid kallade sjön för 'Lungsjön'. Han berättar vidare: 'Vi kom på stigen nerifrån Lida säteri och passerade en dammlucka för avrinningen. Ibland gick vi vidare mot västra delen av sjön och efter en smalare passage bredde sjön ut sig, helt utan sjösänkning. De flesta badande kom från området kring Lida, men ibland kom 'lite äldre' ungdomar från Jursla på stigen österifrån.'

Bilder

Vy från öster mot väst.

Vy från öster mot väst.


Vy från mitten av sjön mot öster.

Vy från mitten av sjön mot öster.


Tråkiga rester av någon som tagit vatten ur sjön.

Tråkiga rester av någon som tagit vatten ur sjön.


Vindskyddet på östsidan.

Vindskyddet på östsidan.


Den märkliga spången med block och talja.

Den märkliga spången med block och talja.


Våtmarken i mitten av sjön.

Våtmarken i mitten av sjön.


Foto från Lunnsjön

Foto från Lunnsjön


Klipp från Folkbladet 3 december 1984.

Klipp från Folkbladet 3 december 1984.


Källor

”Skötselplan för lunnsjöskogens naturreservat” (Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1997), ”http://naturkartan.se/”


SIDAN UPPDATERAD: 20230712