Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650518-151429

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Lomgölen för Google Earth
Waypoints för Lomgölen för Google Earth

Allmänt

OM SJÖNAMNET I dom kartor jag tittat på så har gölen hetat Lomgölen under lång tid. Enda intressanta jag kan nämna i detta sammanhang är att fågelnamnet Lom förekommit länge i Sverige. I en handskrift från 1557 sägs t ex 'När lomen skriker, väntas rägn.' eller från 1732 'Lomhalsar brukas att giöra carpuser' (Källa 1). Så om du inte litar på SMHI kan du ge dig av till Lomgölen och lyssna efter om lommen skriker, i så fall blir det regn :)

HISTORIA Inga fornminnen finns registrerade i närområdet 2020. 800 m V om gölen finns dock ett antal fornminnen. Några gamla färdvägar och en gammal dammvall i Gåsbäcken finns registrerade.

1800-tal: På den Häradsekonomiska kartan från 1868-1877 så heter gölen Lomgölen. Inga vägar finns i anslutning till gölen. Området heter Knifberga. Närmaste platsen med bebyggelse finns kvar än idag, Björkvik, 400 m NÖ om gölen. Idag ett sommarställe i det gamla torpet.

1900-tal: På den Ekonomiska kartan från 1948 syns nu en liten väg som leder upp till Lomgölen och vidare till Björkvik 500 NÖ om gölen. Björkvik tror jag kommit till efter 1877. Har inte kunnat hitta platsen innan dess. Platsen hette då bara Björkkärret.

ÖVRIGT Det finns ett vindskydd med en bänk. Inget för övernattning utan mer för dom som fiskar vid gölen. Det finns också en enkel eldplats framför vindskyddet.

Östgötaleden går strax norr om Gölen med riktning mot sydväst ner till Bergkulla, mot norr till Övre Ågelsjö och mot sydöst till Kårkelösa.

Sjöfauna

FISK Regnbåge (Oncorhynchus mykiss).

Fiskeinfo

Denna sjö hittar du strax öster om Norrköping. Sjön ingår i Svärtinge/Ristsjöarna, där ingår även: Jusjön, Åkern, Holmsjön, Sarven och Holmsjögöl.

I sjöarna kan du fiska: Regnbåge och laxöring Endast flugfiske

Fiskekort och info: Fiskekortsautomat: Vid Erstorp Ristvägen 72. Östergötlands sportfiskeguidning. Robin Larsson. Linbanevägen 27. 610 14 Rejmyre. Telefon: 070-2936967, 011-87600.

Någon på Fiskesnack.com säger att Lomgölen lämpar sig väl för fiske från flytring. M.a.o. en liten flytande fåtölj (kanske man kan säga).

Finns annars skildringar av fiskare som besökt Lomgölen. Mycket nöjda och fina regnbågar i sjön.

Inplanteringen av fisk sker rätt sent på säsongen enligt Östergötlands sportfiskeguidning då det är en bit att gå och det blir för varmt för fisken på vägen dit.

Sjöspaningar

2020-09-19 Tack vare en bekant till mig som hade Lomgölen som badplats som barn så fick jag kännedom om gölen. Kanske en av dom lurigare vattnen att hitta till som sköts av Östergötlands sportfiskeguidning. Skylten nere vid Långskärrsvägen är lätt att missa. Men väl inne på Långkärrsvägen så är det bara att följa den tills man kommer till (ja just det) Långkärr. Där finns en till skylt till Lomgölen. Från Långkärr på en liten grusväg är det 600 meter till p-platsen.

Den 10 september fick Lomgölen påfyllning av unga regnbågar. Vikt mellan 7 hg till 1 kg. Enligt Östergötlands sportfiskeguidning så kan höstfisket i Lomgölen vara riktigt bra. Flytring är tillåtet. Fiske efter regnbåge börjar ungefär nu och fram till isläggning enligt Robin som förestår Östergötlands sportfiskeguidning. Han säger också att isättning kommer att ske löpande med ungefär 2 veckors-intervaller. (Källa 3)

Precis som vid alla de andra sjöarna som sköts av Östergötlands sportfiskeguidning så är stigen till vattnet vältrampad. Fin och kort promenad upp över en bergsrygg och sen nerför mot sänkan där gölen ligger. Hör två mansröster tydligt från gölen. Eftersom gölen ligger i en sänka och det är helt vindstilla så ligger gölen som i en resonanslåda som får rösterna att höras tydligt . För mig som inte fiskar särskilt ofta så ser det ut som två män i varsin fåtölj som sitter ute i vattnet. Påminner lite grann om männen i filmen WALL-E som sitter i sina svävande stolar. Men det är s.k. flytringar. Stolen är som en liten gummifåtölj och benen har dom i vattnet och på fötterna simfötter. Det resoneras över vattnet om långa tafsar, om man borde prova med en fluga och ibland hörs ett 'OJ, VILKET VAK'. Männen snurrar runt i riktning mot vakarna, ett par snabba svingar med fluglinorna sen ligger flugorna där. Under den dryga timmen jag är vid Lomgölen så hör och ser jag säkert 15 vak. Ibland blänker nåt stort till ovanför vattenytan när regnbågarna hoppar.

Efter ett varv runt den lilla Lomgölen så kommer jag tillbaks till vindskyddet där männen nu satt sig för att äta. Visar sig att en bekant till dom råkat hamna på en av mina filmer från Skvättsjön. Hur liten kan världen vara ibland? Vi pratar sjöar och Lillskiren i Finspång nämns. Kallas oftast för Lillskiren men i Sjöregistret heter den Lilla Skiren (sjöid: 651465-149747). Även det en flugfiskesjö där flytring är tillåtet.

Förutom en liten bit på västra sidan så är det stig runt hela gölen. Som badsjö fungerar den säkert alldeles utmärkt även om jag inte är säker på var min bekant badade som barn, det måste jag fråga vid tillfälle.

Bilder

Bara dryga 250 meter att gå till gölen från parkeringen.

Bara dryga 250 meter att gå till gölen från parkeringen.


Sjön ligger i en sänka i berget så det är en liten nerförsbacke.

Sjön ligger i en sänka i berget så det är en liten nerförsbacke.


Enkelt vindskydd. Nog inte meningen att man ska sova över där.

Enkelt vindskydd. Nog inte meningen att man ska sova över där.


Lomgölen sedd från söder mot norr.

Lomgölen sedd från söder mot norr.


Lomgölen sedd från norr mot söder.

Lomgölen sedd från norr mot söder.


Det finns tre fiskebryggor vid gölen. Denna ligger i nordöst.

Det finns tre fiskebryggor vid gölen. Denna ligger i nordöst.


Denna fiskebrygga ligger på östra sidan centralt.

Denna fiskebrygga ligger på östra sidan centralt.


Ett par enkla brädor att stå på på norra sidan.

Ett par enkla brädor att stå på på norra sidan.


Den brantare klippan på östra sidan.

Den brantare klippan på östra sidan.


Filmer


'Regnbåge 1.9 kg lomgölen'. Inspelat av dizel1968. 14 okt. 2013.


Källor

Källa 1: Svenska Akademins Ordbok: https://www.saob.se/artikel/?unik=L_1039-0037.u609ochpz=3

Källa 2: https://vindskyddskartan.se/places/1062/Lomg%C3%B6len%20Vindskydd

Källa 3: Östergötlands sportfiskeguidnings facebooksida.

http://alltfiske.se/fiskeplatser/1192/lomgolen/


SIDAN UPPDATERAD: 20200920