Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650401-151983
  • Yta (km^2): 0,03
  • Höjd (m): 84
  • Maxdjup (m): 7,7
  • Volym (m^3): 110000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Lillsjön för Google Earth
Waypoints för Lillsjön för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Liten oligotrof skogssjö. Mycket viktig tätortsnära rekreationsmiljö.

GEOLOGI Berggrunden utgörs av gnejser (metagråvacka och relativt lättvittrad, glimmerrik sedimentgnejs).

HISTORIA Två fornborgar finns i Lillsjöns närhet. Torsborgen i väst och och Lillsjöborgen i söder. Båda på cirka 200-300 meters avstånd från sjön. Båda ligger i Jursla gammeslkogs naturreservat. Torsborgen kallades tidigare endast 'Torsborg'. Tidigast nämnd av Andreas Wangel 1762 (Sagor och sägner i Bråbygden, H. Nordén, 1922, sid 53.)

Citat

Avseende Torsborgen: 'Fornborg ca 300x90 m (V 35cg N-Ö 35cg S) belägen på ett kuperat krönparti med talrika klyftor och avsatser, med mur och murrester i NV, ÖSÖ, SV och i V. Mur och murrester har en sammanlagd längd av ca 140 m. I ÖSÖ och S delen är en sammanhängande mur, ca 40 m l. Denna är 2-3 m br och 0,7-1,5 m h bestående av löst liggande ställvis kallmurade stenar, 0,2-0,8 m st. Utgående och parallellt med föregående mur sträcker sig en ca 20 m l mur 0,5-1,5 m br och 0,5-1 m h, bestående av 0,2-0,8 m st stenar. Ca 4 m NV om muren finns i en bergsskreva en murkonstruktion byggd i vinkel ca 4x3 m br (NÖ-SV), 0,3-0,5 m tj och 1-1,5 m h. (Troligen sentida?) I NV finns en ca 24 m l mur, 2-3 m br och 0,5-1 m h. Intill och SV om denna är troligen en ingång belägen, 2 m br. V om ingången finns 2 st murar, den ena är ca 2 m l, 0,5 br och 0,4 h av löst liggande stenar, 0,2-0,7 m st. Ca 15 m V om denna finns en mur 8 m l, 2-3 m br och 0,5 m h. Stenarna är 0,2-0,6 m. I den SV delen av borgen finns 4 mindre murrester 5-10 m l, 0,3-0,8 m h bestående av 0,4-1m st stenar.' (Fornsök objektid: 10045400310001)

Avseende Lillsjöborgen: 'Förmodad fornborg, belägen på ett sönderskuret bergsparti med talrika klyftor och avsatser, med en ungefärlig utsträckning av ca 210x70 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 1 (ev.) murrest i VNV delen med den naturliga bergbranten runt om. 'Muren', delvis övertorvad, är 9 m l (NÖ-SV), 2-3 m br och 0,1-0,3 m h. Stenarna är 0,2-0,8 m st.

Med säkerhet utgör 'murresterna' naturliga avlagringar på den VNV sidan. 'Murresterna' är belägna på en smal platå mellan två uppskjutande bergshöjder. 'Murresterna' är placerade på ett ställe av 'borgberget' där framkomligheten i övrigt är svår. Ca 15 m Ö om 'murresterna' är den enda naturliga uppgången till borgberget där saknas eventuella murrester. Med säkerhet helt obefäst berg.' (Fornsök objektid: 10045400300001)

Sjöflora

Flask- och trådstarr, vattenklöver, gul och vit näckros och säv.

Sjöfauna

BOTTENFAUNA sötvattensgråsuggor (Asellus aquaticus), fjädermygglarver (Chironomidae), glattmaskar (Oligochaeta), sävsländor (Sialis), svidknottlarver (Ceratopogonidae), fjädermygglarver och tofsmygglarver (Chaoborus).

Sjöspaningar

2014-09-13 Besöker sjön en vacker höstdag 13 september 2014. Lillsjön är en liten lättåtkomlig badsjö alldeles invid Jursla i Åby. Så tillgänglig att den till och med fått sin egen väg, Lillsjövägen. Vid Lillsjövägens slut finns en parkering från vilken det bara är 150 m till sjön. Redan på parkeringen förstår man att här pågår både det ena och det andra. Naturkicken uteträning har sin samlingsplats vid parkeringen, en skylt välkomnar dig till OK Kolmårdens Lillsjöstugan och lite senare en vänlig skylt som säger 'För att tända elljusspåret, tryck på knappen på stolpen'. Den lilla sjön verkar vara ett Rekreations-Mekka. Varenda stig är färgmärkt för orienterare, i en till sjön anslutande backe finns ett antal byggnader som jag antar används vid orienteringstävlingar.

Efter en kort promenad uppför så kommer man till ett krön. Där ligger sjön bakom ett par glest växande granar. På krönet ligger Lillsjöstugan som är en modern enplans samlingslokal. Sjön ligger i en 10 m djup klippgryta, just liten, långsmal och kantad av blocksten och mjuka låga klipphällar. Vid sjön finns badbryggor, toalett, rastplats med bänkar och en soptunna.

Sjön har några besökare just denna dag förutom mig. En polsk mor med dotter byter kräset klippor att sitta och njuta av solen på. Ett par mountainbike-åkare kommer ner till sjön men vänder snabbt. En kvinna har bestämt tagit täten på promenaden med en man. Hon tar en hastig lov ut på den långsmala bryggan, sätter händerna på höften och spanar ut över sjön som en skeppare på ett segelfartyg. Just när mannen också hunnit fram vänder hon på klacken och börjar gå tillbaks.

Det finns många spår runt sjön av mänsklig aktivitet, allt från eldplatser, ett ruckligt tält med skorsten, badbryggor till fornborgarna Torsborgen och Lillsjöborgen. Här har folk trivts ända sedan stenåldern. Trivs själv och fikar upp min kaffetermos alldeles för fort tack vare alla fina fikaställen.

Bilder

Badbryggan på norra sidan.

Badbryggan på norra sidan.


Vy mot väst.

Vy mot väst.


Berg som 'hållit' emot isen och vägrat ge sig men inte utan vissa ärr.

Berg som 'hållit' emot isen och vägrat ge sig men inte utan vissa ärr.


Den 'imponerande' muren vid Torsborgen.

Den 'imponerande' muren vid Torsborgen.


Samma mur sedd i syd-nordlig riktning.

Samma mur sedd i syd-nordlig riktning.


Min förmodade 'vaktkur' vid ena ingången till Torsborgen.

Min förmodade 'vaktkur' vid ena ingången till Torsborgen.


Spännande grotta nedanför Torsborgens nordliga klippstup.

Spännande grotta nedanför Torsborgens nordliga klippstup.


Panorama-vy över sjön mot norr.

Panorama-vy över sjön mot norr.


Vy mot väst förbi bryggan och med den strategiska bergsknallen med Torsborg i bakgrunden.

Vy mot väst förbi bryggan och med den strategiska bergsknallen med Torsborg i bakgrunden.


Badgäster vid Lillsjön augusti 2017.

Badgäster vid Lillsjön augusti 2017.


Källor

Fornsök (http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html)

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996

Sagor och sägner i Bråbygden, H. Nordén, 1922.


SIDAN UPPDATERAD: 20170815