Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650233-152592
  • Yta (km^2): 0,116
  • Strandlinje (km): 1,31

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Lillsjön för Google Earth
Waypoints för Lillsjön för Google Earth

Landflora

Hallon. Alsumpskog.

Landfauna

Sädesärla, svala, mås, kråka.

Sjöspaningar

2014-07-28 Sjön ligger på Bravikens område och det går inte att med enkelhet komma runt hela sjön. Det är röjt en hel del på västra sidan. Ett cirka 2-3 meter brett område närmast sjön utgörs av ett ganska spännande, träskliknande stråk med alsumpskog. Vattennivån har troligtvis sänkts varför många av trädrötterna ligger frilagda och i vattnet. En hel del fågel finns vid sjön som jagar fisk. Mycket skräp och bråte ligger runt med sjön. Tomburkar, plastburkar, plastpåsar och annat. Hittade även en övergiven kräfttina. På västra sidan finns ett långt stråk med hallonbuskar. 1996 rekommenderades att Lillsjöns naturvärden borde utredas. Lillsjön nämndes kort 2006 i samband med Länsstyrelsens utredning av skyddsvärda skogar på Holmens mark.

Jag kan starkt rekommendera att ta en avstickare upp till Kalvhagen och ner till Bråviksstranden. Kontrasten mot Bravikens hektiska industriområde och lugnet vid stranden är värd besväret.

Bilder

Enda bryggan vid sjön inne på Bravikens område.

Enda bryggan vid sjön inne på Bravikens område.


Vy från öst mot väst.

Vy från öst mot väst.


Braviken i söder.

Braviken i söder.


Bravikens pappersbruk.

Bravikens pappersbruk.


Grässlänten på södra sidan.

Grässlänten på södra sidan.


Den rätt nergångna sjöstugan på sydsidan.

Den rätt nergångna sjöstugan på sydsidan.


Sträck utanför stranden vid Kalvhagen.

Sträck utanför stranden vid Kalvhagen.


Kalvhagen.

Kalvhagen.


Källor

”Skyddsvärda skogar på marker ägda av Holmen Skog AB.” (Länsstyrelsen, 2006)


SIDAN UPPDATERAD: 20140901