Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Söderköping
  • Sjöid: 648262-152135
  • Yta (km^2): 0,124
  • Strandlinje (km): 1,34
  • Höjd (m): 54

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Lillsjön för Google Earth