Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651013-153019
  • Yta (km^2): 0,404
  • Strandlinje (km): 4,54
  • Höjd (m): 118,3
  • Maxdjup (m): 21
  • Volym (m^3): 2585000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Lilla Älgsjön för Google Earth
Waypoints för Lilla Älgsjön för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Oligotrof och relativt djup skogssjö med mycket höga naturvärden. Mycket viktig rekreationsmiljö.

GEOLOGI Berggrunden består av granitbergarter (yngre granit och gnejsgranit). Sjön är en morändämd sprickdalssjö.

HISTORIA Inlandsisen blev ibland kvar på vissa ställen längre än andra. Där bildades då vid iskanterna 'ändmoräner' som dämde upp vissa sjöar. Lilla Älgsjön sägs ha en sån ändmorän på södra sidan att tacka för sin tillblivelse då isen drog sig tillbaka. Vid nordvästra änden av Stora och Lilla Älgsjön låg en kvarts- och fältspatsgruva.

1900-tal: Tyskt porslin tillverkades mellan åren 1905-1911 av fältspat från denna gruva. 1965, då Kolmården I gavs ut, sägs 'Sedan några år brytes både kvarts och fältspat i gruvan vid Stora Älgsjön'. En fiskevårdsförening startades 1964 vid sjön som leddes av en köpman, Erik Henning. Dom planterade in ädelfisk i sjön. (Kolmården - Del II, sid 110) Hur det ligger till idag har jag inte lyckats klura ut.

Sjöflora

Bladvass, flask- och trådstarr, sjöfräken, notblomster, gul näckros, styvt braxengräs, löktåg, sylört och strandpryl.

Sjöfauna

FISK Abborre, gädda och inplanterad regnbåge och öring.

Bottenfauna (inventerat 1995): Liten vasslända (Leptophlebia vespertina), brun forsslända (Heptagenia fuscogrisea), fjädermyggor (Chironomini), sötvattengråsuggor (Asellus aquaticus).

Dagsländor: Sjösandslända (Ephemera vulgata), slamsländorna Caenis horaria och C. luctuosa.

Landfauna

FÅGEL Storlom, storskrake, knipa, fiskmås och gräsand.

Fiskeinfo

Någon egentlig allmän info om medlemskap kan jag inte hitta men är du intresserad så finns följande kontaktinfo: Telefon: 011-392895 SANDVIKSVÄGEN 62 618 34 Kolmården Östergötlands län

Sjöspaningar

2014-09-28 Känner mig minst lika tankspridd som Columbo (deckaren) när jag sjunkit ner i den förrädiska sankmarken i nordvästra delen av Lilla Älgsjön. Satte ner ena stöveln i den till synes bärande marken (som inte alls bar). Hjärnan analyserar och säger 'sätt ner den andra stöveln också för att parera'. Kameran, som jag just tagit fram, håller jag utsträckt, ovanför mig. Som tur är har jag en arm till och lyckas hiva mig upp till slut. Leran fyller stövlarna. Byxorna ser för 'dj...iga' ut. Utbrister 'IDIOT', till mig själv.

Så börjar mitt besök till Lilla Älgsjön denna för övrigt soliga men blåsiga septembersöndag. Efter en stund, efter lite persedelvård, så tycker jag ändå att dagens sjöäventyr verkligen börjat som ett äventyr.

Jag har fått höra en hel del positiva ord om Lilla Älgsjön. 'Den är så fin'. Mycket riktigt. Vid mitt första besök så börjar jag vid nordvästra sidan. Blicken löper som på räls längs med den långsmala sjön in mot ett näs. Där bortanför kan man bara ana resten av sjön. Horisonter hägrar i allmänhet men Lilla Älgsjöns horisont i synnerhet. Näset bildas av en av dom två holmarna i sjön och det man ser från nordvästra sidan är bara 1/3-del av sjön. Lilla Älgsjöns båda sidor står i skarp kontrast till varandra, precis som många andra sjöar i kommunen. Den sida där vägen finns har haft många, många besökare, medans den väg- och stiglösa sidan är vildvuxen och 'sig själv'. Det är inte lätt att hitta sjöar som 'är sig själva' runt om så man får nöja sig med ena sidan oftast om man är på jakt efter vildmarksliknande miljöer. I Lilla Älgsjöns fall så är det södra sidan som är den välbesökta och den norra som är den vilda. Men även om ena sidan är välbesökt så är sjön lugn, tyst och gästvänlig en sån här fin septemberdag.

Södra sidan är helt tillgänglig med stigar som går hela vägen till dammen på östra sidan. Norra sidan är ett knaggligt äventyr, men där finns en vacker våtmark, geologiskt intressanta platser, en sagolikt vacker eldplats och inte minst LÄFF's klubbstuga, det enda huset vid sjön. Särskilt mycket lämpliga badplatser finns det dock inte. Passa på i nordöstra delen, sen blir det svettigare.

Det behövs ganska lite vid en Kolmårdssjö för att få igång ens poetiska och filosofiska funderingar. På norra sidan är moränvallen uppenbar och tanken slår mig att sjön är som ett badkar eller en bassäng. En guds badkar? Eller Tintomaras badkar? Ett badkar tydligt kantat av vallarna. Tankarna vandrar. Vad ska jag göra som sjödetektiv? Vem är min klient? Om Tintomara ringde upp mig och bad att jag skulle utföra ett spaningsuppdrag åt henne vid någon Kolmårdssjö, då skulle jag göra det pro bono. Kanske hon skulle vilja att jag åkte och undersökte om hennes gamla badkar Lilla Älggölen fanns kvar.

Efter detta spaningsuppdrag vid Lilla Älgsjön så vill jag rapportera till Tintomara att ditt badkar är i gott skick. Men passa på att ta ditt bad en dag sent i september då solen skiner över den lilla älgens sjöspegel.

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Lilla Älgsjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Lilla Älgsjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Panorama från nordvästra sidan av sjön.

Panorama från nordvästra sidan av sjön.


Utsikt från nordvästra spetsen in mot det smala näset.

Utsikt från nordvästra spetsen in mot det smala näset.


Gott om svamp jag inte har en aning om vad dom heter. Men fina är dom.

Gott om svamp jag inte har en aning om vad dom heter. Men fina är dom.


Nordvästra sidans rastplats. Mycket stockbänkar. Där finns t.o.m. ett antal sittskydd liggande.

Nordvästra sidans rastplats. Mycket stockbänkar. Där finns t.o.m. ett antal sittskydd liggande.


Foto från Lilla Älgsjön

Foto från Lilla Älgsjön


Foto från Lilla Älgsjön

Foto från Lilla Älgsjön


Rastplatsen vid den smala landtungan i mitten av sjön på södra sidan.

Rastplatsen vid den smala landtungan i mitten av sjön på södra sidan.


Den avbrända bergsknallen på norra sidan.

Den avbrända bergsknallen på norra sidan.


Svamp i närbild.

Svamp i närbild.


Eldplatsen vid badet på sydöstra sidan.

Eldplatsen vid badet på sydöstra sidan.


Foto från Lilla Älgsjön

Foto från Lilla Älgsjön


Foto från Lilla Älgsjön

Foto från Lilla Älgsjön


Ännu ett djurliknande torrt träd.

Ännu ett djurliknande torrt träd.


Viken in till våtmarken på nordöstra sidan.

Viken in till våtmarken på nordöstra sidan.


Fallfärdigt berg på nordöstra sidan. Ovanför viken.

Fallfärdigt berg på nordöstra sidan. Ovanför viken.


LÄFF's fina klubbstuga.

LÄFF's fina klubbstuga.


Foto från Lilla Älgsjön

Foto från Lilla Älgsjön


Foto från Lilla Älgsjön

Foto från Lilla Älgsjön


Källor

Kolmården, del I - Kommunen, Hembygden, 1965

Kolmården, del II - Kommunen, Hembygden, 1969

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20190903