Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650908-151285

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Lilla Ålgölen för Google Earth

Allmänt

OM SJÖNAMNET Namnet var detsamma 1868-1877 enligt den Häradsekonomiska kartan.

Sjöfauna

ALLMÄNT Som namnet antyder är det inte omöjligt att ålar har kunnat ta sig uppströms från havet ända till Lilla Ålgölen. Ålar söker sig gärna upp i sjöar och vandringen kan ta flera år. Väl där kan dom stanna i upp till 20 år på samma plats. Vid någon tidpunkt sker den mognad som gör att dom återvänder till Sargassohavet. Det är bara honor som blir riktigt gamla, hanarna lever bara i 4-9 år medans honorna kan bli så gamla som 80 år. (Källa 1) Idag är det nog högst osannolikt att ålar finns vare sig i Lilla eller Stora ålgölen. Men förr då vattnen inte var lika reglerade och fulla av hinder i form av dammar och kraftverk så kan det mycket väl ha funnits.

Sjöspaningar

2022-06-05 Från Stora Ålgölen är vägen till den lilla Ålgölen inte särskilt lång men besvärlig. Över Ålgölsbäcken hittar jag ingen enkel passage utan det blir till att hoppa långt. Sen är det ledlöst och vägen går genom tuviga marker. Ytterligare en bäck förbinder Lilla Ålgölen med Stora Ålgölen, inte heller den särskilt enkel att gå över, men på ett ställe ligger en gammal halvt uppruttnad björkstam som ändå fungerar som spång. Ett fult hygge finns på södra sidan av gölen, men det försöker jag bortse ifrån. Skymtar den lilla blå vattenspegeln och jag fortsätter upp på en liten höjd på södra sidan. Ett 5-6 meter brett band av våtmark ramar in hela gölen. Till skillnad från Stora Ålgölen så finns det inget ställe man enkelt kommer nära vattnet. Man får helt enkelt bara sitta och njuta av en plats som säkerligen inte många besöker. Om någon ål mot förmodan tagit sig hit någon gång för länge sen så fick den säkert leva ett lugnt liv.

Bilder

Lilla Ålgölen skymtar efter en bökig promenad från Stora Ålgölen

Lilla Ålgölen skymtar efter en bökig promenad från Stora Ålgölen


Till skillnad från Stora Ålgölen så finns det inget enkelt sätt att komma nära vattnet vid Lilla Ålgölen. Men sittande på en stock lite upphöjt ovanför gölen så är det ändå en njutbar syn.

Till skillnad från Stora Ålgölen så finns det inget enkelt sätt att komma nära vattnet vid Lilla Ålgölen. Men sittande på en stock lite upphöjt ovanför gölen så är det ändå en njutbar syn.


Källor

Källa 1: Sveriges vattenmiljö. https://www.sverigesvattenmiljo.se/content/alen-en-valkand-doldis


SIDAN UPPDATERAD: 20220616