Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650555-151753

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Långgölen för Google Earth
Waypoints för Långgölen för Google Earth

Sjöspaningar

2016-08-06 Det finns 14 Långgölen i Östergötland varav 5 i Norrköpings kommun, detta är en av dom. Det var det sista av fyra vattendrag jag besökte denna söndag i Skärlöta/Jursla-området. Det är ett spännande område här ovanför och söder om Ågelsjöravinen. Det är cirka 60 meters höjdskillnad mellan området strax söder om Ågelsjön. På dom historiska kartorna från 1868 och framåt kan man se att det inte funnits någon bebyggelse vid Långgölen. Inte heller några registrerade fornminnen längs med hela sydsidan av Ågelsjön. Det är rätt sällsynt att man hittar orörda vattendrag så nära Norrköping. Någon gång mellan 1947 och 1979 uppkom en stig eller led mellan Långgölen och Ågelsjön. Det finns en märkt led strax öster om Långgölen. Det är dock inte Östgötaleden. Den går däremot bredvid den västra granngölen Lilla Bengölen.

Särskilt lång är inte Långgölen med sina 240 meter. Och helt stiglös runt om, förutom en del som går en kort bit på södra sidan. Inga bryggor eller rester efter bryggpålar. Långgölen får inte sitt vatten ifrån någon anslutande göl eller sjö. Däremot ligger Långgölen i södra änden av ett mossområde, Vitmossen. 2008 var det inte avverkat runt gölen men i år 2017 så har man avverkat ett drygt 9 hektar stort område strax söder om gölen.

Norra sidan är något mer tillgänglig med lite flack tallhed.

Bilder

Utsikt mot väster.

Utsikt mot väster.


Utsikt mot öster.

Utsikt mot öster.


Den förrymda björken. Får hoppas att den på nåt mirakulöst sätt hittar tillbaks till stranden.

Den förrymda björken. Får hoppas att den på nåt mirakulöst sätt hittar tillbaks till stranden.

SIDAN UPPDATERAD: 20230306