Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 000000-000007

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Kvartsgölen för Google Earth

Allmänt

OM SJÖNAMNET Det tidigare namnet var Qvarngölen enligt den Häradsekonomiska kartan från 1868-1877. 1947 har den bytt namn till Kvartsgölen enligt den Ekonomiska kartan från samma år. På Ortnamnsregistret finns en notering från 1927 där det sägs 'Namnet ställes i samband med kvartsfyndigheter i trakten'. Det stämmer också med SGU:s notering över mineralsammansättningen i området. Men man blir ändå nyfiken på det gamla namnets hänvisning till 'Quarn'.

HISTORIA Inga registrerade fornminnen i direkt anslutning till Kvartsgölen.

GEOLOGI

Geologisk enhet text: Svekokarelska orogenen, intrusiv- och ytbergart, ställvis metamorf, 1,87-1,84 miljarder år

Litotektoniskt enhetsnamn text: Svekokarelska orogenen

Bergart text: Granit

Mineralsammansättning text: kvarts-fältspat-glimmersammansättning

Kemisk sammansättning text: sur

Struktur eller textur text: porfyrisk textur (magm)

Main metals: Zn, Pb, Fe, Co, Ni

(Källa 1)

Sjöspaningar

2021-04-04 Planen var att gå till Holmsjön (Sjöid: 650903-151701) men av nån idiotisk anledning svängde jag fel i en korsning vid Svartberget. Misstaget tror jag beror på att Holmen under 2020 avverkat stora mängder skog i området. Kände knappt igen mig. Hamnade istället strax väster om Graversfors där denna lilla fina göl fanns. Mindre än en hektar så den står inte med i sjöregistret. Bryggan är skyltad som 'privat' av Kvartsgölens bryggförening. Kan man tänka sig en finare pool i sitt sommarstugeområde? Området hör till Kungstensområdets samfällighetsförening.

Inte för att det har så mycket med Kvartsgölen att göra men blir du fikasugen så kan jag varmt rekommendera Stens Hus som ligger 1 km rakt österut från gölen sett, på andra sidan Katrineholmsvägen.

Bilder

Foto från Kvartsgölen

Foto från Kvartsgölen


Foto från Kvartsgölen

Foto från Kvartsgölen


Foto från Kvartsgölen

Foto från Kvartsgölen


Mötte denna fina skogskatt på stigen ovanför gölen. Efter en liten stund vände den tvärt om och flydde upp mot tryggheten i Graversfors.

Mötte denna fina skogskatt på stigen ovanför gölen. Efter en liten stund vände den tvärt om och flydde upp mot tryggheten i Graversfors.


Källor

Källa 1: Sveriges Geologiska Undersökning


SIDAN UPPDATERAD: 20231001