Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650467-151638

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Krokvällan för Google Earth
Waypoints för Krokvällan för Google Earth

Allmänt

HISTORIA

1800-tal: På den häradsekonomiska kartan 1868-1877 kallas Krokvällan för Krokvälan och Trintvällan för Trintavälan. Det som är så märkligt är att Bråbo hembygsförening satt upp en skylt vid infarten till Bänntrop att det på platsen ska ha funnits ett torp kallat Enaberg mellan 1808-1925. På den häradsekonomiska kartan finns varken Enaberg eller Bänntorp utsatt. Däremot något som ser ut som fyra fastigheter strax väster om sjön kallat Taborsberg. Den plats där Bänntorp finns idag kallades då Walekärren. Det mindre vattendraget idag kallat Välleputt hade då inget namn på kartan.

1900-tal: 1947 har platsnamnen runt Krokvällan fått de namn som dom har än idag enligt den ekonomiska kartan. Enaberg och Bänntorp finns utsatt. Vid Enaberg har även en liten fastighet ritats. Fanns Enaberg kvar 1947 eller har kartritaren tagit uppgifterna från gamla kartor? För enligt Bråbo hembygsförening fanns torpet där mellan åren 1808-1925.

Sjöspaningar

2017-08-05 Vem vet vad Krokvällan döljer i sitt förflutna. Bra mycket inser man efter en promenad runt sjön. Denna osymmetriska underbara lilla skogssjö har någon gång varit platsen för ett flitigt och välorganiserat fiskande. Det finns säkert ett tiotal gamla fiskebryggor som är mer eller mindre förfallna, tillplattade platser vid strandkanten och ett bakom buskage väl dolt gammalt vindskydd på den mjukt rundade udden i mitten av sjön. Tänker egentligen bara stanna till och ta ett par foton men som oftast fortsätter fötterna att gå, längre och längre längs med Krokvällan. Det jag mest funderar på är varför fiskebryggorna är så förfallna. I vindskyddet hittar jag en gammal tidning från 2008. Är det så länge sen sen det var någon aktivitet här? Någon på Flashback nämnde 2009 att det tidigare fanns gott om gädda och aborre men att någon fiskeklubb köpt fiskerätten och sen planterat in regnbåge. Antagligen mer en fråga om att ta hand om skötseln av fisket i sjön. Det är också den enda information som går att googla fram om sjön.

Bilder

Grusvägen till Bänntorp där det ska finnas en ryggåsstuga enligt Riksantikvarieämbetet.

Grusvägen till Bänntorp där det ska finnas en ryggåsstuga enligt Riksantikvarieämbetet.


Skylten placerad vid grusvägen till Bänntorp. Registrerat fornminne på platsen. Bebyggelselämning i form av torprester.

Skylten placerad vid grusvägen till Bänntorp. Registrerat fornminne på platsen. Bebyggelselämning i form av torprester.


En av dom många fina fiskeplatserna på södra sidan av sjön.

En av dom många fina fiskeplatserna på södra sidan av sjön.


Östra viken

Östra viken


Den sydliga viken med utsikt mot den runda udden.

Den sydliga viken med utsikt mot den runda udden.


En av många hoprasade fiskebryggor vid sjön.

En av många hoprasade fiskebryggor vid sjön.


Södra viken mot söder.

Södra viken mot söder.


Björkbro över den breda bäcken på södra sidan.

Björkbro över den breda bäcken på södra sidan.


Västra delen av sjön.

Västra delen av sjön.


Den smala viken på västra sidan.

Den smala viken på västra sidan.


Det gamla vindskyddet som har sett sina storhetsdagar för länge sen. Men det är ett rejält bygge. Taket borde dock täckas lite bättre.

Det gamla vindskyddet som har sett sina storhetsdagar för länge sen. Men det är ett rejält bygge. Taket borde dock täckas lite bättre.

SIDAN UPPDATERAD: 20170806