Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650898-151637

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Krokgölen för Google Earth

Sjöspaningar

2017-07-22 Tittar på mitt spår i min gps efter att jag gått dom teoretiska 600 metrarna från Holmsjön, och inser att jag gjort en väl stor omväg. Gps:en är ett bra verktyg men är hyperkänslig för trädkronor som skymmer kontakten med satelliterna. Även om träden i skogen runtomkring inte är särskilt höga, så är dom många. Och allt beroende på avverkning. Tyvärr är det mesta ungskog och marken är sly- och kvistttäckt, i alla fall sträckan från Holmsjön och västerut mot Krokgölen.

Krokgölen är en för människor rätt otillgänglig liten göl. Vid sin längsta sträckning enbart 120 meter.

Att ett vattendrag i folkmun fått namnet 'göl' behöver inte betyda att den rent tekniskt har bildats ovanpå en våtmark. Jag misstänker att det är dialektala användningar av orden tjärn och göl som avgjort deras namn. Men Krokgölen ser verkligen ut att vara just en göl. Det finns 820 vattendrag i Östergötland som är benämnda 'göl', av dom totalt 2089 vattendragen, vilket säger lite om vattendragen i Östergötland. Att det är ett våtmarkslän. Att nästan 50% av alla vattendrag är bildade vid våtmarker. Det märkliga är att det bara finns 6 stycken som benämns 'tjärn'. Den största av Östergötlands gölar är Rödgölen som har en 2,87 kilometers strandlinje. Men jag tvivlar på att detta är en göl om man tittar i Google Earth. Snarare en tjärn.

Pulsar ner till stranden som nu efter 2-3 års ganska torra somrar bär rätt bra, och jag får ett par fina foton och några filmsnuttar.

Bilder

Norra delen av gölen med utsikt mot öster.

Norra delen av gölen med utsikt mot öster.


Norra delen av gölen med utsikt mot väster.

Norra delen av gölen med utsikt mot väster.


 Norra delen av gölen med utsikt mot söder.

Norra delen av gölen med utsikt mot söder.

SIDAN UPPDATERAD: 20170804