Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 000000-000009
  • Strandlinje (km): 0,212

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Kosjöpuss för Google Earth

Landflora

LAVAR Gammelgranslav, kattfotslav. Plats: Strax väster och sydväst om gölen. (Källa 1) Gammelgranslav är en signalart som indikerar en biotop med höga naturvärden. Det är inte i första hand värdträdets ålder som avgör dess förekomst utan snarare skogsområdets ålder och kontinuitet. I södra Sverige växer de (trots sitt namn) oftast på gamla ekar. (Källa 2)

MOSSOR Flagellkvastmossa, vedtrappsmossa, långfliksmossa. Plats: Strax väster och sydväst om gölen. (Källa 1) Vedtrappsmossan är rödlistad och nära hotad medans långfliksmossan är livskraftig. Läs gärna Sofia Lundells intressanta iakttagelser om dessa två mossor på artsidan.se. (Källa 3)

SVAMPAR Kantarell, svart-vit taggsvamp. Växer strax nordöst om gölen.

Sjöspaningar

2023-09-22 Förväntade mig inte att hitta mycket skrivet om Kosjöpuss. Två träffar på Google. Båda länkar till en notering på Institutet för språk- och folkminnen. I deras gamla ortsnamnsregister finns Kosjöpuss omnämnt. Där står 'Kosjöpuss, göl. Kosjöhult. Simonstorps sn, Bråbo hd, Östg. l.' I februari i år har också Eva Siljeholm (biolog på Länsstyrelsen i Östergötland) och Marika Sjödin (Handläggare för områdesskydd. Länsstyrelsen Östergötland) trampat runt strax väster och sydväst om Kosjöpuss, förmodligen på jakt efter signalarter. Dom inventerade mossor och lavar. Är området månne föremål för naturskydd?

Det är en rätt enkel 300 meters promenad från Lilla Kosjön upp till Kosjöpuss men strax innan möts man av en ganska blöt kraftledningsgata. Verkade vara fina svampmarker strax öster om gölen. Själva gölen kantas av tät växtlighet men med mycket vacker ljusbrun höstfärg nu så här i slutet av september.

Bilder

Kosjöpuss i vackra höstfärger.

Kosjöpuss i vackra höstfärger.


Foto från Kosjöpuss

Foto från Kosjöpuss


Fina kantareller på östra sidan av Kosjöpuss.

Fina kantareller på östra sidan av Kosjöpuss.


Troligtvis svartvit taggsvamp.

Troligtvis svartvit taggsvamp.


För mig okänd svamp som jag misslyckats med att artbestämma.

För mig okänd svamp som jag misslyckats med att artbestämma.


Källor

Källa 1: https://www.artportalen.se. Inventerat 2023-02-17 av Eva Siljeholm (biolog på Länsstyrelsen i Östergötland) och Marika Sjödin (Handläggare för områdesskydd. Länsstyrelsen Östergötland)

Källa 2: Naturhistoriska Riksmuséet.

Källa 3: https://artsidan.se/tag/vedtrappmossa/


SIDAN UPPDATERAD: 20231001