Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650846-152792

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Klara Getsjön för Google Earth
Waypoints för Klara Getsjön för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Klara Getsjön är en oligotrof dystrof myrgöl med höga naturvärden. Avrinningen från sjön går via Mellansjön och Hemsjön till Getåbäcken.

NATURVÅRD I en tidigare översiktsplan för Norrköpings Kommun så planerades en naturgasledning som skulle påverka sjön.

ÖVRIGT Östgötaledens etapp Hjälmarsösjö-Torsvik passerar förbi sjön på grusvägen. Etappen är 9,5 km lång.

Sjöfauna

FISK Abborre, gädda och mört.

Landfauna

FÅGEL Fiskgjuse.

Sjöspaningar

2021-05-13 Man blir verkligen rikt belönad när man kommer ner till Klara Getsjön. Man kan ana sjön uppifrån grusvägen, sen är det drygt 200 meter ner till sjön längs med en jättefin stig. Av dom tre besökta sjöarna Mörka Getsjön, Ärlösen och Klara Getsjön så har den sistnämnda den finaste rastplatsen men är också den mest otillgängliga av dom tre. Det är egentligen bara vid rastplatsen man enkelt kommer ner till vattnet. Eldstaden är en cementtrumma runt vilken det står några småstubbar som pallar. Två fina stockbänkar står intill. Platsen är något upphöjd i förhållande till sjön så man har panoramautsikt över sjön härifrån. Nere vid vattnet ligger en uppdragen båt med det käcka namnet SJÖBORREN 18 och intill ett välfyllt vedförråd. Platsen verkar välbesökt och välskött.

Känner mig helt klart nöjd över att ha valt just denna sjö som lunchställe. Riggar spisköket och hängmattan. Precis när jag börjat äta så ser jag nåt röra sig ute i vassen. Fyra svanar kommer sakta glidande ut därifrån och ger sig ut mitt ute i sjön, precis framför mig. Det enda ord jag kan komma på som beskriver vad svanarna höll på med där ute i sjön under mitt besök är att dom 'chillade'. Det glids runt lite långsamt och planlöst. Efter en timmes håglös cruising blir alla trötta, samtidigt, och sticker in sina huvuden under sina vingar och ser ut att ta en kollektiv tupplur. Jag är väl vid sjön i cirka tre timmar och då är det dags för svanarna att glida tillbaks hem igen till vassens trygga vrå.

Gör ett försök att gå längs med nordöstra långsidan men det är en stiglös sluttande och rätt bökig terräng. Men ska du besöka nån av dessa sjöar så besök Klara Getsjöns rastplats och ät din lunch eller ta ditt fika där. Mycket vacker plats och har du tur så får du också chilla med svanar.

2021-05-18 Kontaktade Jonny Lundberg som är skogvaktare och administrerar visst arbete med sjöarna i Lösings häradsallmänning. Enligt honom så är sjön utarrenderad idag.

Bilder

Den fina rastplatsen.

Den fina rastplatsen.


Början av myren som går ända ner till Mörka Getsjön.

Början av myren som går ända ner till Mörka Getsjön.


En svan i en familj med fyra svanar som simmade ut i sjön under mitt besök. Hela familjen simmade ut från vassen på bilden ovan.

En svan i en familj med fyra svanar som simmade ut i sjön under mitt besök. Hela familjen simmade ut från vassen på bilden ovan.


Vy från den tillgängliga nordöstra sidan.

Vy från den tillgängliga nordöstra sidan.


Den stiglösa vägen längs med sjöns nordöstra sida. Men det blir inte mer än en 180 meter lång promenad innan våtmarken på norra sidan tar vid.

Den stiglösa vägen längs med sjöns nordöstra sida. Men det blir inte mer än en 180 meter lång promenad innan våtmarken på norra sidan tar vid.


Apropå 'Vem bor här?' som just nu går på tv.

Apropå 'Vem bor här?' som just nu går på tv.


Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20230712