Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650355-151837

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Igelsjön för Google Earth
Waypoints för Igelsjön för Google Earth

Sjöspaningar

2014-07-31 Igelsjön bjuder på en vacker syn vid dammen på östsidan. Här bildar sjön en minde vattensamling full med näckrosor och andra vattenväxter. Fiskarna var lättstörda och slog på vattenytan när jag stängde bildörren. Vid parkeringen låg en skylt på marken med texten ”Naturreservat” och en pil. Vart den egentligen pekade mot var svårt att veta. Sjöns tillflöde är i öster vid den stora våtmarken. På sydsidan finns mycket torra träd. Men här är också röjt så förhoppningsvis hämtar sig de träd som lever.

2020-06-27 Återbesök en varm junilördag till lilla näckrosfyllda Igelsjön utrustad med kamera, spritkökslunch och den nyförvärvade ZOOM H5. ZOOM är en handhållen ljudinspelare jag önskat mig ända sen sjöspanandet började. Nu står den uppställd vid sjön för 30 minuters inspelning, riktad mot en trädtopp där en lövsångare håller konsert. Jag var dock inte medveten om alla svårigheter ljudinspelning i natur innebär som vindbrus, inspelarens självbrus, mikrofontypers olika täckning osv. Men man lär sig. Min tanke har i alla fall alltid varit att inspelningarna ska sammanfogas med filmer tagna vid jöarna, på ett sånt sätt att den som tittar och lyssnar kan få en liten känsla av att besöka sjön. Så sjön och dess omgivning får uttrycka sig med sin egen röst istället för att jag ska babbla sönder upplevelsen. Men lite babbel blir det nog :).

Sen besöket 2014 så har sjön sjunkit en hel del. På den plats där båten låg i nordväst har våtmarken brett ut sig. Båtens ägare har istället flyttat den till andra sidan sjön.

Paret Gustavsson kör upp och parkerar en bit ifrån mig, utrustade med stolar, kylväska, staffli och målartillbehör. Jag tänker att fler borde måla av sjöar, ett motiv som man inte ser så ofta i måleri, eller? Vi pratar oss varma om olika fina sjöar vi tycker om. Nämner projektet med Sjödetektiven som dom tycker verkar spännande.

En liten snok simmar med långsamma, böljande 'simtag' in mellan två tuvor, vilket ger mig en idé, ett litet dopp kanske skulle vara skönt.

Bilder

Foto från Igelsjön

Foto från Igelsjön


Båtens nya plats 2018.

Båtens nya plats 2018.


Vy från västra änden mot norr.

Vy från västra änden mot norr.


Vy från västra änden mot öster. Enda båten vid sjön.

Vy från västra änden mot öster. Enda båten vid sjön.


Sjöns mindre insnörpta del i öst.

Sjöns mindre insnörpta del i öst.


Den igenväxta viken i väst som sträcker sig 200 m i nordvästlig riktning.

Den igenväxta viken i väst som sträcker sig 200 m i nordvästlig riktning.


Vassruggarna som avskiljer den mindre och större vattenmassan.

Vassruggarna som avskiljer den mindre och större vattenmassan.


Jag skäms. Vet inte vad detta är för växt. Väldigt vanlig runt sjöarna.

Jag skäms. Vet inte vad detta är för växt. Väldigt vanlig runt sjöarna.


Dammen.

Dammen.


Vilsekommen naturreservatsskylt.

Vilsekommen naturreservatsskylt.


Hur kan man glömma ett tält?

Hur kan man glömma ett tält?


Liten eldplats på nordöstra långsidan.

Liten eldplats på nordöstra långsidan.


Filmer


Inspelat den 27 juni 2020.

SIDAN UPPDATERAD: 20230712