Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651119-151955

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Hundgölen för Google Earth
Waypoints för Hundgölen för Google Earth

Allmänt

Allmänt: Östgötaledens sträckning Sörsjön - Näkna - Graversfors passerar längs med Hundgölens västra sida.

HISTORIA Till skillnad mot idag fanns det inte mycket bebyggelse nära Hundgölen på 1800-talet. (Källa 1) Endast två torp nära Näknens nordvästra ände. Det ena bara betecknat 'B.V.' och det andra ev. 'Nechnatorp' eller 'Jungfruburen'. Den äldsta kartan hos Lantmäteriet är en geometrisk avmätning och en arealavmätning från 1697. På den visas ett enda torp som troligtvis var Nechnatorp. Tråkigt nog är texten i kartorna oläsliga. Av folkräkningarna att döma var detta ett skogvaktarboställe.

Fornlämningar: Drygt 250 meter öster om Hundgölens södra ände finns den enda fornlämningen i området. Från beskrivningen av lämningen: 'Gårdstomt, Näkna, ca 35x30 m (NÖ-SV), ungefärlig utbredning enligt geometrisk avmätning från år 1697. Bebyggd. Äldsta skriftliga belägg för Näkna är ”jens i nekne” från 3 november år 1515.' (Källa 2) Detta stämmer inte. Det finns på Riksarkivet en kopia av ett medeltidsbrev från 2 maj 1495 som lyder: 'Väpnaren Björn Nilsson, häradshövding i Bråbo härad, fastfar Nechnatorp i Kvillinge socken, som Nigels Laxesson, Sven Algotsson och Håkan i Ledingxhamar sålt till Jon Persson.' Det mest troliga är att detta alltså var platsen för Nechnatorp.

Folkräkningar: Från 1880-1930 räknades 27 personer i hushållen vid Jungfruburen.

1880: 5 personer. Bland annat Larsson, Per, f. 1826, Skogvaktare.

1890: 4 personer. Larsson, Per, f. 1826, Skogvaktare och Andersdotter, Anna Lotta, f. 1830. Men märkligt nog samma folkräkningsår nämns också Petersson, Carl Viktor, f. 1858, skogvaktare och Persdotter, Amanda Charlotta, f. 1867, piga. Bodde det två skogvaktare där samma år?

1900: 7 personer. Larsson, Per, f. 1826, Skogvaktare och Andersdotter, Anna Lotta, f. 1830. I en annan familj fanns bland annat Pettersson, Karl Vilhelm, f. 1858, Skogvaktare. Bodde det två skogvaktare där samma år?

1910: 6 personer. Bland annat Petersson, Karl Vilhelm, f. 1858, Skogvaktare. Även Karlsson, August, f. 1852, Skogsarbetare ska ha bott i Jungfruburen.

1930: 4 personer. Bland annat Landstedt, Gustaf Teodor, f. 1892, Skogvaktare.

Landflora

2013 gjordes följande inventering strax sydöst om Hundgölen (Källa 3):

ROSVÄXTER Vildapel

SNYLTROTSVÄXTER Grå ögontröst

TRÄD Vanlig rönn

ÄRTVÄXTER Stor getväppling (enligt artdatabanken har inga observationer gjorts de senaste 5 åren), Blomsterlupin.

Landfauna

SLÄNDOR: 2021 gjordes följande inventering av sländearter vid Hundgölen: mörk lyrflickslända, guldtrollslända, pudrad kärrtrollslända, bred kärrtrollslända, bred kärrtrollslända, fyrfläckad trollslända. (Källa 3)

Sjöspaningar

2023-05-28 Hundgölen är inringad av våtmark förutom på ett enda ställe, 100 meter nedanför torpet Grogghult. Gölen känns därför väldigt privat. Rätt lyxigt att ha sin egen privata lilla badgöl intill sommarstället. Strandkanten har ordnats till så att det är lättbadat och man har troligtvis lagt ner sand på sjöbotten intill. En riktigt vacker och rätt väl dold liten göl. På västra sidan intill gölen går en del av Östgötaleden vilken korsar en skogsväg strax norr om gölen. Viker av söderut på skogsvägen och ställer in gps-en på en punkt strax öster om gölen där jag på kartan ser den enda platsen som ser ut att vara fri från våtmark. Det mest minnesvärda är en märklig plats uppe på en höjd dit ingen stig leder. Under och vid några stenbumlingar ligger det en hel del glasflaskor modell äldre, en rostig hink och ett gammalt bildäck. Platsen är rätt otillgänglig så för mig är det ett mysterium varför man valt denna plats för diverse avstjälpning av sopor.

Lånar platsen intill gölen för lite lunch och funderar på namnet Hundgölen. Gölen har ingen uppenbar likhet till sin form med en hund. Kanske en hundtass?

Lämnar Hundgölen och tar sikte på det enda registrerade fornminnet i närheten av gölen. Strax intill den nordvästra spetsen av Näknen ser jag en kvinna som är på väg mot Björkbackens soptunnor. Går fram och frågar henne om hon vet något om den gamla gårdstomten. Hon pekar på en man som klipper gräset med en gräsklippartraktor och säger, '- Han vet säkert!'. Och om han visste visade det sig. Mannen går igång på alla cylindrar och jag får en ordentlig beskrivning av platsen vid Björkbacken och den plats där jag tror att den gamla gårdstomten ska ha legat. Nu bebyggd. Han berättar också om spännande platser uppe i skogen väster om Näknen. Rester efter istidens jättegrytor. Hålrum som bildats när isälvarnas stenar slipat ur berget på vissa platser och skapat hålrum. 'Och där uppe har det funnits ett sliperi', 'och där uppe har man tränat grythundar', 'och där kommer en som är barnfödd vid Näknen som vet mycket'. I en liten bil kommer två äldre personer åkande. Det stannas till och jag får veta ännu mer om trakten. Men det råder lite delade meningar om var Jungfruburen faktiskt låg. Enligt dom finns det fortfarande kvar men ligger på nordöstra sidan av Näknen medans jag menar att det låg ungefär där Björkbacken nu ligger. Men jag kan ha misstolkat den gamla häradsekonomiska kartan.

Härlig avrundning att möta dessa människor invid Näknen och få en lite mer personlig koppling till platsen. Jag hoppas på ett återbesök för att klura ut var Jungfruburen låg eller faktiskt ligger.

Bilder

Vy mot norr.

Vy mot norr.


Vy mot söder.

Vy mot söder.


Torpet Grogghult som ligger strax ovanför gölen.

Torpet Grogghult som ligger strax ovanför gölen.


Skylt intill Björkbacken som berättar om Nechnatorps historia.

Skylt intill Björkbacken som berättar om Nechnatorps historia.


Skylt intill Björkbacken som berättar om pesthärjningarna i området på 1700-talet.

Skylt intill Björkbacken som berättar om pesthärjningarna i området på 1700-talet.


Källor

Källa 1: Häradsekonomiska kartan 1868-77.

Källa 2: Riksarkivet.

Källa 3: Artportalen.
SIDAN UPPDATERAD: 20230609