Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Boxholm
  • Sjöid: 643839-145983

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Hults Tvättgöl för Google Earth
Waypoints för Hults Tvättgöl för Google Earth

Allmänt

HISTORIA

Fornlämningar: Det finns fyra registrerade fornlämningar i gölens närhet. (Se waypoint-fil) (Källa 1)

1. L2011:5320 Lägenhetsbebyggelse: 500 väster om gölens norra spets finns resterna efter backstugan Pålsbo. På platsen finns tydliga rester efter backstugans spisröse. Här finns också en minnesplakett uppsatt av Malexanders hembygdsförening och Boxholms AB 1981. Texten på plaketten informerar besökaren att Pålsbo var en backstuga under Somvik och att den las ner mellan 1880-1890. Runt platsen finns tydliga rester efter odlingsrösen. Strax nordöst om Pålsbo syns på den häradsekonomiska kartan (Källa 2) platsen Bjursjön med beteckningen Jtp (jordtorp). Där ska ha funnits både byggnader och odlingsmark men platsen är inte fornminnesmärkt.

2. L2011:4878 Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn: Detta är platsen för den mycket imponerande Pålsbotallen. 230 meter öster om Pålsbo.

RAÄ:s beskrivning av lämningen: 'Tandvärkstall, 1,07 m diam och 24 m h. I tallens bark finns åtskilliga initialer inristade men inga spikar eller annat som tyderpå att det är en tandvärkstall. Enligt den äldre ortsbefolkningen förhåller det sig så och anledningen till att tallen har fått stå kvar är risken för den som högg ner trädet, att få i sig sllt det onda som folk under lång tid hade satt in i tallen. Enligt uppgift från Boxholms Bolag är tallen 360 år gammal. Platsen är utmärkt med informationsskylt uppsatt av Boxholms AB.

Detta skrevs vid inventeringen den 15/9-1981. Vid mitt besök 7/7-2023 så kunde jag inte hitta informationsskylten. Däremot är tallen väl nu runt 400 år gammal och synligen fullt frisk. Däremot finns en minnesskylt efter ett sällskap med mopedister placerad i en sten på platsen.

3. L2011:4642 Lägenhetsbebyggelse: 440 meter norr om gölen. Beskrivning av lämning: 'Bebyggelselämning bestående av 1 husgrund med spisröse. På platsen växer fruktträd.' Platsen är benämnd Bjurshultet på RAÄ:s fornsök.

4. L2011:5193 Lägenhetsbebyggelse: Älmestugan (äldre namnet var Elmtestugan). Beskrivning av lämning: 'Bebyggelselämning, bestående av 2 husgrunder varav 1 med spisröse. I S är röjda ytor. På platsen växer en liten syrénbuske.'

Folkräkningar: Pålsbo backstuga hörde till Malexanders församling. På Riksarkivet finns en enda folkräkning gjord vid Pålsbo backstuga år 1880. Då bodde en Maria Andersdotter i backstugan. Hon var född år 1800 så hon var 80 år gammal vid folkräkningen. Hon var ensamstående änka och inhysesjon. (Källa 4) Enligt en uppgift från Malexanders hembygdsförening så ska Maria ha blivit 85 år gammal. (Källa 5)

GEOLOGI Bergarten utgörs av granit i området. Data om mineraler saknas i området. (Källa 3)

ÖVRIGT Östgötaledens rundslinga Stora Jordgölen - Storhagen går längs med gölens östra sida.

Det finns två vindskydd vid Stora Jordgölen. Dessa har bara sittplatser så dom är inte för övernattning. Det närmaste vindskyddet för övernattning ligger vid Stocksjöns nordöstra sida. Bilväg nästan ända fram men sista 400 metrarna är infart förbjuden. Från Stora Jordgölen åker man grusvägen tillbaks mot Blåvik 2,6 km. Fågelvägen är det 1,5 km från Stora Jordgölen.

Sjöspaningar

2023-07-07 Desto längre en grusväg är fram till en sjö desto mer ökar mina förväntningar på vad jag ska hitta när jag kommer fram. Och 4 kilometer är en rätt lång sträcka grusväg i Östgötska mått mätt. Särskilt när den går genom obebyggda trakter som denna. En gång befolkat av torpare men idag bara skog och sjö. För promenaden vid Hults Tvättgöl valde jag västra sidan, som tyvärr inte gav mig några närmare möjligheter att komma intill gölen. Men jag ville ta den vägen för att lättare komma till den intilliggande Karlsgöl. Jag kunde ana några hällar på östra sidan men pga av lite för många gölpromenader denna dag nöjde jag mig med detta.

Men det finns mycket spännande att utforska norr om gölen. Det mest fantasieggande och respektingivande var dock Pålsbotallen. En 400-årig tall som enligt Riksantikvarieämbetet fungerat som en 'tandvärkstall' en gång i tiden. Åldern är en smula svår att avgöra. Fornlämningen är inlagd 2018 men det senaste fältbesöket var 1981-09-23. M.a.o. 42 år sedan. När trädet blev åldersbestämt vet jag inte men var det 1981 så är trädet drygt 400 år gammalt. Det går inte att missa den eftersom det står en skylt invid vägen som pekar ner mot där tallen finns. Efter en kort promenad möts man av en mäktig syn. På en röjd yta i mitten står den största tall jag nånsin sett. Nästan obegripligt stor och dessutom helt frisk vad jag kunde se. Dom normalstora tallarna som kantar den öppna ytan ser ut som miniatyrer i jämförelse. Jag vet inte hur det är med dig men det är något mycket andäktsfullt med dessa stora, gamla träd. Jag har svårt att slita blicken från den men får syn på något rätt oväntat på platsen, en skylt med texten 'Till minne av mopedisterna', fäst i en järnpåle bilad ner i en stor stenbumling. Några namn på bortgångna vänner står graverade på skylten. Litet mysterium men det klarnar efter ett tag, självklart var och är en mopedutflykt till Pålsbotallen bara ett måste om man bor i trakten. Jag har svårt att tänka mig en bättre plats att bli hågkommen och vakad över än under den mäktiga Pålsbotallen.

Bara 200 meter väster om Pålsbotallen hittar man en torpruinrest efter Pålsbo. På minnesplaketten uppsatt av Malexanders hembygdsförening 1981 kan man läsa att torpet las ner mellan åren 1880-1890. Pålsbo var en backstuga under Somvik. Som så ofta med torpruiner så är resterna efter spisröset det enda som finns kvar. Men i närheten hittar man i alla fall ett antal röjningsrösen. Fågelvägen hade dom strax under 500 meter ner till Hults Tvättgöl.

Drygt 450 meter norr om och sydöst om gölen finns två till fornminnen efter lägenhetsbebyggelser som troligen också var backstugor. Jag hann dock inte besöka dessa.

Bilder

Av Hults Tvättgöl kan jag inte visa mer än detta. Det var femte gölen denna dag så knäna sa stopp.

Av Hults Tvättgöl kan jag inte visa mer än detta. Det var femte gölen denna dag så knäna sa stopp.


500 meter väster om gölen finns en minnesplakett uppsatt vid torpruinen efter Pålsbo. Spisröset är fortfarande fullt synligt och det finns flera röjningsrösen i närheten.

500 meter väster om gölen finns en minnesplakett uppsatt vid torpruinen efter Pålsbo. Spisröset är fortfarande fullt synligt och det finns flera röjningsrösen i närheten.


Pålsbotallen var en dom fornminnen jag var mest sugen på att besöka. En s.k. 'Tandvärkstall'. En 400-årig bjässe till tall. Det sägs att om man hade tandvärk så petade man i den onda tanden med en spik som sen slogs in i trådet. Men inga spikar har hittats i Pålsbotallen så det råder lite osäkerhet ifall detta verkligen var en tandvärkstall.

Pålsbotallen var en dom fornminnen jag var mest sugen på att besöka. En s.k. 'Tandvärkstall'. En 400-årig bjässe till tall. Det sägs att om man hade tandvärk så petade man i den onda tanden med en spik som sen slogs in i trådet. Men inga spikar har hittats i Pålsbotallen så det råder lite osäkerhet ifall detta verkligen var en tandvärkstall.


Foto från Hults Tvättgöl

Foto från Hults Tvättgöl


Vid Pålsbotallen finns en minnesplakett efter bortgångna mopedistkamrater. Jag gissar att detta var ett självklart och uppskattat utflyktsmål för dessa mopedvänner.

Vid Pålsbotallen finns en minnesplakett efter bortgångna mopedistkamrater. Jag gissar att detta var ett självklart och uppskattat utflyktsmål för dessa mopedvänner.


Både en trädkram och ett sätt att se hur stor diameter Pålsbotallen har.

Både en trädkram och ett sätt att se hur stor diameter Pålsbotallen har.


Källor

Källa 1: https://app.raa.se/open/fornsok/

Källa 2: Häradsekonomiska kartan 1868-77.

Källa 3: Sveriges geologiska undersökning.

Källa 4: Riksarkivet.

Källa 5: https://www.malexhembygd.se/hkarta2/palsbo.htm


SIDAN UPPDATERAD: 20240102