Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Söderköping
  • Sjöid: 647136-154234
  • Yta (km^2): 0,0393
  • Strandlinje (km): 0,731
  • Höjd (m): 49,6

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Hultadamm för Google Earth