Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Söderköping
  • Sjöid: 647235-151670
  • Yta (km^2): 6,58
  • Strandlinje (km): 40
  • Höjd (m): 65
  • Maxdjup (m): 13,5
  • Volym (m^3): 40900000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Hövern för Google Earth

Fiskeinfo

HISTORIA I Hövern fanns på 1930-talet en fiskodlingsanstalt, en gäddkläckningsstation. (Källa 1) Det framgår inte av källan hur länge den drevs.

Källor

Källa 1: Med bönder och fiskare i Östergötland, Östergötlands Läns Hushållningssällskap 1914-1963, 1964


SIDAN UPPDATERAD: 20230219