Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650493-151859

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Herrsjön för Google Earth
Waypoints för Herrsjön för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Liten och klar, oligotrof skogssjö med höga naturvärden. Viktig rekreationsmiljö. Herrsjön är en 600 meter långsmal sjö som har ett spännande läge på höjden 700 meter söder om Hults bruk. Det är 70 meters höjdskillnad mellan Herrsjöns läge och Hults bruk och bara efter ett par hundra meter norr om sjön så sluttar det brant nerför.

GEOLOGI Berggrunden i tillrinningsområdet utgörs av metagråvacka.

NATURVÅRD Herrsjön har behandlats mot försurning 1987. Uppgift efter 1996 saknas.

HISTORIA Inga registrerade fornminnen finns hos Riksantikvarieämbetet kring sjön.

Se citat nedan om det gamla tingshuset vid Korshäll 500 m söder om västra spetsen av sjön.

1800-tal: På den häradsekonomiska kartan från 1868-1877 syns en stig som går från Korshäll upp till Herrsjöns östra spets och en annan som löper längs med Kattbäcken österut. Även en som går från västra spetsen av sjön och rakt söderut till Stora Bergssätter.

1900-tal: På den ekonomiska kartan från 1947 är stigen till Korshäll inte längre markerad. Däremot finns stigen längs med Kattbäcken fortfarande kvar och gör än idag. Kattbäcken går ända ner till Hults Bruk och ansluter där till Hultån. På 1947 och 1979 års kartor finns en gräns markerad i sjön i öst-västlig riktning. 1979 kallad fastighetsgräns, sämjelottsgräns. 1947 kallad gräns för by, hemman eller jordregisterenhet.

ÖVRIGT Enligt Norrköpings naturkarta finns det på sydöstra sidan ett antal fina klippor att bada ifrån, men sjön saknar bryggbad. Det finns många leder runt sjön. Bland annat en 4 km lång led genom naturreservatet Jursla gammelskog. Leden passerar Herrsjön cirka 140 m sydöst om sjön. Jursla gammelskog blev naturreservat 2013 för att bevara en för Kolmården typisk naturskogsartad tallskog. Men väl upptrampade stigar finns både på norra och södra sidan om sjön. Under 2017 har Länsstyrelsen föreslagit att Herrsjön ska bli del av ett nytt naturreservat som omfattar hela Herrsjön, västerut intill Långgölen, till Bergssätter och fram till den lilla sjön Tolen. Ett cirka 35-40 hektar stort område.

För den som är road av Geocaching så finns det en cache vid Herrsjön utplacerad av Norrköpingsekologerna.

En liten märklighet är att det på Google Earth finns en plats kallad Hult som har ett eget postnummer. I sydväst vid den lilla viken. Men platsen finns inte utmärkt på gula sidorna.

Citat

'Bråbo härad lät 1639 uppföra ett tingshus strax intill gästgivariet, där Åbylundskyrkan nu står. Det var ett ganska litet hus, 10,2×6.6 meter stort. År 1715 var huset i ganska dåligt skick och behövde repareras. Men ingenting hände, och 1742 var huset helt fallfärdigt. 1755 såldes huset på auktion och flyttades. Ännu på 1960-talet fanns huset kvar, beläget vid Korshällan väster om Herrsjön. Redan 1653 fanns en krog i Åby, den låg vid vägskälet mot Krokek och Simonstorp nära nuvarande Åby centrum. Krogen kallades Bocksten och fanns kvar fram till början av 1800-talet.'

(nrkphistory@wordpress.com)

Sjöfauna

FISK Gädda, mört och små abborrar.

Sjöspaningar

2017-08-19 Herrsjön har en lättpromenerad strandlinje, även om det inte ser så ut på håll. Det finns stigar runt hela sjön. I båda ändarna av sjön i väst och öst finns det fina klippor, hällar och några enkla eldstäder. Det är lätt att bada från klipporna på båda sidorna. Det är rent och fint och fritt från skräp och rester vid sjön. Antagligen beroende på att det är en bra bit att gå från närmaste ställe att ställa bilen. Så dom flesta som besöker sjön är förmodligen vandrare efter lederna, folk med hundar och en och annan joggare.

Jag hoppas att förslaget på att Herrsjön med omgivningar ska göras till naturreservat. Skogen runt sjön ser ut att ha varit orörd en längre tid. Leder finns det gott om både i väst men framförallt i öst, till Yxbacken och Jursla i öst och till bland annat Bergssätter i väst.

Möter ett par på östra sidan som vill stoppa fingrarna i vattnet och känna på badtemperaturen. Han föreslår till henne: 'Du kan väl hoppa i först'. Hon verkar inte så sugen. Jag frågar om dom vet nåt om fisk i sjön. Hon säger att hon sett kräftor när hon simmat i sjön. På västsidan på udden står ett gammalt bambumetspö övergivet lutat mot en smal björk. Kanske en ledtråd om att mete inte är så lätt i sjön.

Både luften och viden är frisk efter nattens ihållande regn. Ett mycket behagligt möte med Herrsjön denna sensommardag i augusti.

Men ingen sjöspaning är fullkomlig utan nåt fornminne eller nån historisk anknytning. Men registrerade fornminnen finns det inga. Jag kollar dels vid Kattbäcken där en gammal stig ska ha funnits, och visst, än idag löper stigen bredvid Kattbäcken. Men det jag är mest nyfiken på är om det gamla tingshuset från 1639 finns kvar vid Korshäll. På terrängkartan finns en liten fastighet markerad på platsen och en stig markerad fram till Korshäll. Från Herrsjön finns ingen direkt stig till Korshäll så jag trampar fågelvägen genom skogen. Nåt litet rött skymtar bakom några syrenbuskar och hjärtat klappar lite fortare. 'Kan det verkligen vara ...?' I en glänta nedanför tomten finns en brunn med ett trälock. Brunnen är snustorr. Inte förvånande iofs. Rundar syrenbuskarna och en stor oklippt tomt öppnar sig och där står det, det gamla tingshuset från 1639. Ett litet rött torp med grön trädörr och ett fönster med gröna fönsterluckor på framsidan. En rostig vagn står vid ena gaveln, antagligen för att för hand dra hit vatten och förnödenheter. En ensam stol står bredvid farstutrappen. Dörren är uppbruten och någon har lagt låset på bordet bredvid dörren. En stor trave med sönderfuktad ved ligger en bit från huset. Utedasset och uthuset bredvid är i ett fallfärdigt skick. Framför en ensam bänk ligger ett rostigt gammalt grillgaller på några travade tegelstenar. Tegelpannorna ser ok ut och jag hittar en trave med dom gamla tegelpannorna bakom utedasset. Men på baksidan ser taket ut att ha sjunkit in en aning.

Kikar in genom ett fönster och ser två gästböcker och två skrifter med dels torpets historia och dels Kvillinge sockens historia. Kan inte hålla mig utan öppnar dörren och smyger in. Inget minner om nån tid som tingshus. Det enda som eventuellt kan vara original är golvet, annars ser alla spår ut att vara från tidgare sommargäster. Köksskåp från kanske 1950-talet, en öppen spis murad i senare tid med en inställd vedspis, gamla tapeter som påminner om min egen barndom, några svulstiga beigefärgade och solkiga soffor och på ett bord skrifterna. Jag lånar skriften om torpets historia och en gästbok och går ut och sätter mig och läser. De tidigaste noteringarna i gästboken är från 1985 från tidigare sommargäster. Och alla har det gemensamt att man älskat att vara vid Korshäll. Så pass att någon också lämnat mycket vackra teckningar i gästboken. Sittande med det krassliga torpet bakom ryggen läser jag om dess öden och äventyr. Om torpet hade haft en hand hade jag gärna hållit den i min och sagt, 'du har funnits i nästan 400 år och varit i mycket sämre skick, och ändå överlevt, allt ordnar sig'. Om jag har räknat rätt i häftet över torpets historia så bodde där 17 olika familjer där permanent från senare delen av 1700-talet till 1932. Och något som får mig att gapa av överraskning var att Sigurd Halvar Andersson (mer känd som Halvar i Halvars glass) växte upp på Korshäll. Han föddes 1907 så han var 8 år när familjen flyttade in. Så det blev 18 långa år i det gamla torpet för Halvar.

Idag är det söndag morgon, solen ser ut att vara närvarande. Idag blir det definitivt ett besök på Halvars glass.Bilder

Vägen från bommen vid Bergssätter ner mot Herrsjön.

Vägen från bommen vid Bergssätter ner mot Herrsjön.


Västra änden av sjön.

Västra änden av sjön.


Foto från Herrsjön

Foto från Herrsjön


Foto från Herrsjön

Foto från Herrsjön


Eldplatsen på västra sidan.

Eldplatsen på västra sidan.


Liten brygga och enda båten vid sjön.

Liten brygga och enda båten vid sjön.


Utsikt från öst mot väst.

Utsikt från öst mot väst.


Ska föreställa Kattbäcken som går från östra sidan ner till Hultån.

Ska föreställa Kattbäcken som går från östra sidan ner till Hultån.


Stigen längs med södra sidan.

Stigen längs med södra sidan.


Korshäll. Bråbo härads gamla tingshus från 1639. Flyttat till platsen troligtvis 1755.

Korshäll. Bråbo härads gamla tingshus från 1639. Flyttat till platsen troligtvis 1755.


Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20170820