Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Söderköping
  • Sjöid: 648135-151957
  • Yta (km^2): 1,47
  • Strandlinje (km): 9,45
  • Höjd (m): 47

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Hällerstadsjön för Google Earth