Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Söderköping
  • Sjöid: 648292-153293
  • Yta (km^2): 0,159
  • Strandlinje (km): 3,08
  • Höjd (m): 17,3

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Hällaån för Google Earth