Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650694-152069
  • Strandlinje (km): 0,587

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Gransjön för Google Earth
Waypoints för Gransjön för Google Earth

Allmänt

HISTORIA Södra Granstorp fick sitt namn efter sjön 1977. (http://www.norrkopingshistoria.se/sodra-granstorp/)

Sjöspaningar

2014-08-23 Gransjön ligger mitt emot Södra Granstorp (förklarar också namnet), alldeles invid Katrineholmsvägen. Å andra sidan finns det en till Gransjön (Sjöid: 650676-151905) bara 1,6 km väster om denna Gransjö. Det finns mycket få spår av mänsklig aktivitet runt sjön. Någon hade anlagt en liten rostig fiskeplattform på västra sidan och ett par rostiga plåthinkar och baljor låg på ett ställe. Annars ingenting. Ingen badsjö direkt. En lite försummad sjö. Jag hittar en bänkliknande klippavsats på västra sidan med bra utsikt över sjön. Jag hör ett fnitterliknande ljud från en fågel, eller en flicka, men jag är så dålig på fåglar (och flickor) att det är svårt att säga. Kanske det var en fnittrande fågelflicka?

Bilder

Utsikt från högsta punkten.

Utsikt från högsta punkten.


En av dom rostiga hinkarna.

En av dom rostiga hinkarna.


Det var nog länge sen det här var rikstelefon.

Det var nog länge sen det här var rikstelefon.


Till synes helt oskadd grävling som dött mitt i sin gräsmåltid.

Till synes helt oskadd grävling som dött mitt i sin gräsmåltid.


Källor

http://www.norrkopingshistoria.se/sodra-granstorp/


SIDAN UPPDATERAD: 20140823