Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650676-151905

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Gransjön för Google Earth
Waypoints för Gransjön för Google Earth

Allmänt

OM SJÖNAMNET Namnen Gransjön och Rödgölen har varit oförändrade under lång tid. (Källa 1)

GEOLOGI Bergarten i området utgörs till större delen av granit (s.k. Graversforsgranit). Dom mineraler som finns är Zink, Bly, Järn, Kobolt och Nickel. (Källa 2)

NATURVÅRD Rödgölens naturreservat, där Gransjön finns i, blev naturreservat 2007. (Se citat nedan från Norrköpings kommuns information om naturreservatet.)

ÖVRIGT Östgötaledens 8 km långa ledsträcka Hultsbruk - Graversfors passerar på sjöns södra sida. På östra sidan finns det också enligt uppgift en badplats och en rastplats med bänk och eldplats. (Källa 3)

Enligt en artikel från 2008 i Norrköpings tidningar så ska det finnas en scoutstuga vid sjön. Stugan heter Målen. Den finns kvar idag men det verkar som att S:t Olai scoutkår bytt namn till Östra Eneby/Haga Scoutkår och att stugan egentligen heter Målet. Men skylten på stugan säger fortfarande S:t Olai scoutkår. Även på en liten träportal i början av tomten står det S:t Olai scoutkår. Mejlar sen Östra Eneby/Haga Scoutkår och frågar om dom vet nåt om Målet. Jag får svaret att den numer används av Norrköpings scoutkår. Jag får forska vidare.

Citat

Reservatet har omväxlande natur och är dramatiskt kuperad. Det finns gott om gamla träd och grov död ved som ger området ett urskogslikt utseende. Den norra delen av området varierar mellan tallbevuxna hällar, mossar, små gölar, lövrika sumpskogsstråk och svackor med gammal granskog. Den södra delen är dramatiskt kuperad med två djupa nordväst-sydostliga sänkor. Dalsänkorna avskärmar området från störning av ljud utifrån och låter besökaren njuta av skogens egna ljud.

Den grandominerade naturskogen är livsmiljö för en rad ovanliga växter och djur. Den lilla orkidén knärot förekommer relativt frekvent i området och har du tur kan du få se den sällsynta och vackra ögonpyrolan. Vid kanterna och ute i sumpskogarna växer en hel del spännande växter, som gräsull, tagelstarr, spädstarr, dvärghäxört och den vackra orkidéen jungfru Marie nycklar. Fåglar som finns i reservatet är tjäder, järpe och spillkråka. Vid de små gölarna trivs många arter av trollsländor, bland annat den ovanliga citronfläckade kärrtrollsländan.

(Källa: https://www.norrkoping.se/kultur-och-fritid/friluftsomraden/naturreservat/rodgolens-naturreservat)

Landflora

ALLMÄNT Mer än ett 80-tal floraarter finns rapporterade från 2011 av Mirjam Ideström, Jan-Erik Axelsson och Ingegerd Hedbäck på östra sidan av sjön. Bland annat bräken-, klöver- och vicker-växter men även bär som lingon, hjortron och blåbär. En observation av den utrotningshotade och rödlistade Svinroten sågs då. Svinroten observerades först av Linné och är en korgblommig växt. Enligt Naturskyddsföreningen är den inte direkt ovanlig men har minskat i takt med att antalet slåtterängar minskat i Sverige. Namnet Svinrot härrör redan från Linnés tid eftersom grisar som betade i det vilda tyckte om Svinrotens rötter. (Källa 4, Källa 5)

TRÄD På Västra sidan av sjön växer det Asp. Åtminstone gjorde det 2001 då Kenneth Claesson rapporterade in det på Artportalen. (Källa 4)

Landfauna

ALLMÄNT På Artportalen finns en mängd observationer av framförallt fågel vid sjön. Bland många arter som observerats vid sjön kan särskilt nämnas Havsörn som sågs 2017. Observerat av Malin Larsson. 2020 sågs också spillkråka vid sjön. Både havsörn och spillkråka är rödlistade arter. Förutom dessa har man också sett kungsfågel, större hackspett, gärdsmyg och många andra fågelarter. Färska gnagspår efter bäver sågs också 2017. Även många slände- och fjärilsarter har observerats vid sjön. (Källa 4)

Sjöspaningar

2021-10-23 Gransjön var för mig en okänd sjö som ändå ligger nära Norrköping. Bara en mil fågelvägen norr om stan. Förvånar mig att jag inte besökt den tidigare. Prognosen för just denna lördag såg riktigt lovande ut med klart och soligt väder. Hastade med efterforskningarna på morgonen för att hitta vad som kunde hittas på nätet om sjön och landade vid Gransjön runt lunchtid. Det är bommat vid parkeringen men sen bara något hundratal meter att gå upp till sjön. Så den är lättillgänglig. Gransjön ligger i den sydöstra delen av Rödgölens naturreservat och man kommer direkt in i naturen efter parkeringen. Den korta promenaden går i en bäckravin som kantas av en faluröd gammal ladugårdslänga, höga lövträd och en brant bergssida, som det visar sig sen löper mer än en kilometer i nordvästlig riktning upp genom reservatet. Själva sjön ligger mycket vackert beläget som i en grop mellan förkastningarna. Man kan väl gissa att här har legat ett isberg och smält av efter istiden och kanske format den plats där sjön ligger.

På östra sidan finns en väldigt fin bad- och rastplats. Badbryggan ser fräsch och hel ut. Vid strandkanten ligger ett par båtar som inte verkar allt för välanvända. Det finns ett bra bord med bänkar och bara ett 10-tal meter därifrån finns en eldplats. Dock inget vedförråd. Sjön är relativt rund och bara 160 x 270 meter stor så man ser hela sjön från rastplatsen. Den norra sidans förkastningsbrant är riktigt imponerande. Dit upp på höjden måste jag ta mig någon gång.

Trädranden runt sjön exploderar i vackra höstfärger. Jag tittar lite oroligt dock på den lågt stående solen som knappt tittar över den södra bergskammen. Skyndar med min ärtsoppa på spritköket och kastar i mig en kopp kaffe efteråt och går sen längs med Östgötaleden mot västra sidan. En mosaik av färgglada löv fyller hela leden och ett band av björkar kantar stranden. På södra sidan ser men berget tydligt resa sig högt över Gransjön. En bergssida är helt lodrät.

Men visst ligger fortfarande scoutstugan Målet kvar på västra sidan, inte alls långt från sjön. En bäck ringlar över tomten. På tomten finns en eldplats, ett vindskydd, några förråd och gamla utedass och den 10 meter långa scoutstugan. Några mossiga spänger går över bäcken. Stugan känns lite risig och inte underhållen på länge. Trappen är lite trasig. Men vem som har ansvaret får Målet idag är jag lite frågande till. S:t Olai scoutkår har bytt namn till Östra Eneby/Haga Scoutkår. Nu verkar det som att man mer använder Grenadjärtorpet vid Svängbågen. Men så synd på stugan om ingen längre använder den.

Några höga träd intill stugtomten gnider sina stammar mot varandra och ger ett melankoliskt gnäll ifrån sig. Bäcken intill stugan på västra sidan klättrar brant uppför och är fylld av stora stenbumlingar. Kollar kartan och det ser ut som att man kan gå längs med bäcken ända upp till Rödgölen. Det visar sig vara helt riktigt och det blir en vacker promenad genom höstskogen. Bäcken smalnar av mer och mer men syns tydligt hela vägen upp till Rödgölen. Med risk för att trampa igenom den fuktiga marken tar jag mig så nära jag kan men jag får lyfta upp kameran högt på stativet och sätta på timern för att kunna ta ett foto.

Målet för dagen är nått och jag känner mig tillfreds med att ha sett den lilla Rödgölen som fått ge namn åt reservatet.

Jag rekommenderar varmt ett besök till Gransjön och dess vackra bergiga omgivningar.

2021-10-30 Mejlade Östra Eneby/Haga Scoutkår och frågade om dom hade hand om scoutstugan Målet idag men enligt dom är det Norrköpings scoutkår som nu har stugan.

Denna vackra men disiga lördag har jag bara ett mål, att ta mig upp på norrsidans berg och njuta av utsikten över Gransjön. Ställer bilen högst uppe i Övre Skriketorp. Härifrån finns en led som går parallellt med sjön och högst uppe på förkastningsbranten. Vill man så kan man gå leden och komma ner till sjön på västra sidan, det är drygt 2 km att gå. På leden passerar man två enorma flyttblock, bland de största jag sett i Kolmården. Ett välbesökt mål kan man gissa, runt stenarna finns en stig, så folk har stannat till för att kolla in dom stora blocken. Jag gick dock bara 400 meter och vek sen av mot sjön för att förhoppningsvis hitta en bra plats med utsikt över sjön. Det var drygt 100 meter till stupet men stiglöst. Marken är full av stora stenbumlingar och det är mycket kuperat och besvärlig väg. Jag hittade en jättefin plats cirka 60 meter från sjön och alldeles intill stupet. Jag har sparat ner en waypoint till platsen för den modige som vill sitta på en fin utsiktsplats över Gransjön. Har du en hängmatta så ta med den, det finns flera bra träd att hänga upp den i.

Bilder

Parkeringen ligger bara något hundratal meter från Gransjön.

Parkeringen ligger bara något hundratal meter från Gransjön.


Välkomstkommitén.

Välkomstkommitén.


Lite skyltning som talar om vad man har att vänta sig. Leden avser Östgötleden som passerar på sjöns södra sida.

Lite skyltning som talar om vad man har att vänta sig. Leden avser Östgötleden som passerar på sjöns södra sida.


Väldigt fin bad- och rastplats men ett dopp får vänta till nästa sommar.

Väldigt fin bad- och rastplats men ett dopp får vänta till nästa sommar.


Inte långt från badplatsen ligger denna eldplats.

Inte långt från badplatsen ligger denna eldplats.


Sjön kantas av branta berg från Kolmårdsförkastningen.

Sjön kantas av branta berg från Kolmårdsförkastningen.


Norra bergssidan.

Norra bergssidan.


Testar att gå längs med norra sidan men det tar stopp efter ett tag.

Testar att gå längs med norra sidan men det tar stopp efter ett tag.


På västra sidan ligger Östra Eneby/Haga Scoutkårs stuga Målet (f.d. S:t Olai scoutkår).

På västra sidan ligger Östra Eneby/Haga Scoutkårs stuga Målet (f.d. S:t Olai scoutkår).


Men tomten och stugan känns en smula sliten. Kanske inte varit någon aktivitet där på länge.

Men tomten och stugan känns en smula sliten. Kanske inte varit någon aktivitet där på länge.


Går sen västerut genom den vackra bäckravinen en kilometer upp mot Rödgölen som gett namn åt Rödgölens naturreservat.

Går sen västerut genom den vackra bäckravinen en kilometer upp mot Rödgölen som gett namn åt Rödgölens naturreservat.


Lite svår att komma intill. Får lyfta upp kameran i stativet för att få en bild av Rödgölen.

Lite svår att komma intill. Får lyfta upp kameran i stativet för att få en bild av Rödgölen.


Den vackra stenströdda leden uppe på berget norr om sjön.

Den vackra stenströdda leden uppe på berget norr om sjön.


Längs med leden finns några av dom största flyttblock jag sett i Kolmården.

Längs med leden finns några av dom största flyttblock jag sett i Kolmården.


Letar mig fram så nära norra stupet jag kan för att få njuta av utsikten.

Letar mig fram så nära norra stupet jag kan för att få njuta av utsikten.


Vy ner över Övre Skriketorp. Hela samhället klättrar uppför bergssidan så utsikten kan dom inte klaga på.

Vy ner över Övre Skriketorp. Hela samhället klättrar uppför bergssidan så utsikten kan dom inte klaga på.


Källor

Källa 1: Lantmäteriets historiska kartor.

Källa 2: Statens Geologiska Undersökning (SGU)

Källa 3: https://maps.ostgotaleden.se/sv/ostgotaleden/211164/karta

Källa 4: https://www.artportalen.se/ (SLU)

Källa 5: https://surahammar.naturskyddsforeningen.se/2020/05/10/rodlistade-arter-i-sverige-2020-en-av-dessa-ar-svinrot/


SIDAN UPPDATERAD: 20230712