Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650918-152516

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Gäddklumpen för Google Earth

Sjöspaningar

2016-09-28 Istället för Namnlös ska den heta Gäddklumpen.

Bilder

Vy 1. Väst mot öst.

Vy 1. Väst mot öst.


Vy 2. Väst mot öst.

Vy 2. Väst mot öst.


Vy 3. Väst mot öst.

Vy 3. Väst mot öst.

SIDAN UPPDATERAD: 20160928