Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650789-153022

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Ekgölen för Google Earth
Waypoints för Ekgölen för Google Earth

Allmänt

NATURVÅRD För den som vill njuta av Ekgölen så får man passa på innan Ostlänken börjar byggas. Ekgölen ligger mitt i den planerade korridoren för Ostlänken. Men den förordade sträckningen bör gå cirka 1 km norr om gölen.

HISTORIA

1600-tal: Pga av hällen vid Blommelund med inskriptionen 'CAROLIVS DEN XI VLRICAELEONORA DEN 4. MAIVS. ANO 1678' så finns det kanske anledning att lägga till det här som en intressant blänkare. Fornminnet är registrerat 2005. Jag har inte besökt platsen men planerar att göra det. Karl XI föddes 1655 och dog 1697 och regerade mellan 1660-1697. Hans gemål var Ulrika Eleonora av Danmark. Så vad hände då runt 1678 som fick någon att resa denna minnessten? Karl och Eleonora ska ha gift sig 1680. Mellan 1672 och 1679 låg Sverige i krig. I Pommern och Brandenburg. Det gick väl inget vidare, varken i Brandenburg eller vid senare möten med den danska flottan. Men tre slag avgjordes till Sveriges fördel. Slaget vid Fyllebro 17 augusti 1676, slaget vid Lund 4 december 1676 och slaget vid Landskrona 14 juli 1677. Freden kom 1679.

På Mikael Lembkes blogg över Kolmårdens historia (http://kolmardsskogen.blogspot.se/2005/07/kungligt-besk.html) sägs 'Karl XI och Ulrica Eleonora skall ha beskådat utsikten just vid den här platsen vid den tidpunkten. En stenristare från Marmorbruket skall ha ristat in texten på hällen. Det sägs att han annhölls straxt efter men senare släptes.'

ÖVRIGT För den som är road av Geocaching så finns det en Cache vid Ekgölen (https://www.geocaching.com/geocache/GC6FEJ8_ekgolens-vindskydd?guid=ebcc8bd4-289a-4d29-a647-187e5303795b).

Sjöspaningar

2016-08-27 Ekgölen var ett oplanerat men härligt möte. I morgonstressen att komma iväg la jag in fel terrängkarta i gps:en till den sjö jag egentligen skulle ha besökt, Björnsjön. Som tur var hade jag en inlagd för området strax väster om Strömsfors, ca 2 km från Ekgölen. Men Ekgölen passade bra eftersom jag nyligen besökt Böksjön, den närmaste släktingen i öster på andra sidan E4:an. Närheten till E4:an upplevde jag inte som så störande. Troligtvis pga av att det finns högre terrängpartier öster om gölen som dämpar ljuden. På terrängkartan finns en liten stig till gölen utmärkt. Där stigen börjar finns en lite p-plats, intill det på kartan s.k. Tysktorpet. Någon tyskt torp fick jag inte syn på men väl ett gammalt sommarstugeruckel som övergetts och lämnats åt sitt öde.

Bakom ödehuset hittar man ett riktigt spännande förkastningsområde. Efter en cirka 50 m lång sträckning reser sig en klippvägg lodrätt. Och ovanför denna blir höjdskillnaden upp mot 50 meter. Berget är skiktat i metertjocka skivor, sammanpressat och sprucket av inlandsisens enorma tryck. Nedanför slänten finns ett stort blockstensområde med stora block. Troligtvis bergets andra hälft som gett vika och styckats upp i en mängd stora block.

Några rester av Tysktorpet kan jag inte hitta. Men kanske jag vilselett mig själv. Vid närmare studie av kartorna så ser Tysktorpet ut att höra till området närmare E4:an. Och på Gula sidorna finns en adress Tysktorpet där två personer är skrivna. Skyltningen vid vägen är nog det som förvirrat mig.

Hittar efter lite letande en inte alltför sliten stig som leder upp mot gölen. Inte mer än 300 meter från p-platsen. Når upp till den kulle från vilken man ser gölen. Jag blir bedrövad då hela området är ett kalhygge. Några spretiga, torra tallar misslyckas med att skyla gölen. Ger ett intryck av att gölen är naken och avklädd.

Jag går raka vägen ner till gölkanten och hittar den mjukaste och härligaste tuva att sitta på. Häller upp lite kaffe och sen börjar föreställningen.

In på scenen kommer fyra sländpar som roar sig denna lördag med att klamra sig fast vid varandra och dunka sin partner (ömt) i marken. En ensam slända sätter sig på min sko, spanar ut mot Ekgölen, får syn på nåt till höger och försvinner. En annan ensam slända stalkar ett förälskat, sammanfogat par, men inser snabbt det hopplösa. Snabba möten sker i flykten. Man hör hur små vingar rasslar mot varandra. En dubbelt så stor slända flyger in, hovrar och kryssar, och gör hastiga utfall mot de mindre sländorna. Varför? Avundsjuka? Tristess? Hunger? Har dottern gett sig i lag med någon sländyngling från en inte fullt så respektabel familj?

En stark västlig vind får de vita näckrosbladen att vinka, upp och ner, lika ihärdigt och värdigt som mecenater i en kunglig kortege. Även ljung och unggranar hetsar upp sig och ruskar och vispar med grenarna. Men den gamla erfarna tallen på andra sidan gölen är lugn. Den vajar mjukt med sina breda barriga grenhänder, som om den rörde sig i sömnen och drömde en behaglig talldröm.

Första akten är slut och jag undrar vem som egentligen fick vem.

I pausen går jag bort till vindskyddet och ner till bryggan. Klär av mig snabbt och lämnar en oredig hög med kläder på kanten. Bryggan sluttar svagt nedåt och vid änden har den nästan kontakt med vattnet. Tänker 'Vad finns där nere under gölens mörka yta?'. Tippar framåt och den uppfriskande kylan rusar snabbt över huden. Guppar runt som en kork ett tag. Det saknas stege så jag får göra som sälar, hiva mig upp på magen och 'säla' mig uppåt på bryggan.

Gör en 300 m:s avstickare till Vargberget eftersom det låter fantasieggande. Också ett kalhygge men med 360 graders panoramautsikt. Tillbaka vid gölen hittar jag ett vad jag tror är övergivet vindskydd. Dom smala stockarna ligger travade på varandra med dom långa spikarna fortfarande kvar. Platsen har en stor eldstad.

På nordöstra sidan hittar jag en klippavsats ca 10 meter ovanför gölen och här börjar AKT 2.

En krusig kon av solglitter i Ekgölen pekar med spetsen mot min sittplats. Att solen som är så ofattbart långt bort ändå kan kännas så nära, när den speglar sig i den lilla gölen. Tusentals glitter dansar febrilt och spolas bort av krusiga småvågor, för att ersättas av nya små glitter. Den konformiga remsan av flimriga solspeglingar böjer av en aning då vinden tar i extra mycket, men återtar strax formen igen. Vid basen av glitterkonen, på andra sidan gölen, är ljuset så starkt att det får ögonen att förlora fokus. Där borta där sländorna dansade. Allt smälter samman. Även med och i mig.

Bryter upp och lämnar platsen med små glittriga spår på näthinnan som långsamt avtar och försvinner.

En fantastisk föreställning om kärlek och ljus och förutsättningen för livet, vattnet.

Bilder

Ödehuset 'De förlorade sommardrömmarnas torp'.

Ödehuset 'De förlorade sommardrömmarnas torp'.


Förkastningen söder om Gamla Stockholmsvägen.

Förkastningen söder om Gamla Stockholmsvägen.


Ekgölen sedd från södra sidan.

Ekgölen sedd från södra sidan.


Vindskydden på sydvästra sidan.

Vindskydden på sydvästra sidan.


Bryggan nedanför vindskydden.

Bryggan nedanför vindskydden.


Foto från Ekgölen

Foto från Ekgölen


Foto från Ekgölen

Foto från Ekgölen


Filmer


Vinterfilm av 'rchp1975'. Filmat med drönare.


Källor

Mikael Lembkes blogg http://kolmardsskogen.blogspot.se/2005/07/kungligt-besk.html.

Wikipediaartikel https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XI


SIDAN UPPDATERAD: 20160901