Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 648863-151695
  • Yta (km^2): 0,0452
  • Strandlinje (km): 0,963
  • Höjd (m): 37,9

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Borlejasjön för Google Earth
Waypoints för Borlejasjön för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Liten och vegetationsrik, mesotrof skogssjö med höga naturvärden.

GEOLOGI Bergrunden utgörs av metagråvacka.

HISTORIA Två spännande fornborgar finns vid sydvästra spetsen av sjön och cirka 380 m väster om sjön. Stora och Lilla Rövareborgen. Den större av dessa, Stora Rövarborgen ligger på Stora Rövareberget, ett berg med branta sidor. Synliga rester finns kvar vid båda borgarna. Bland annat den 70-80 m långa mursträckningen på västra sidan av stora rövareborgen.

SÄGNER Enligt en skräddare Vilhelm Västerholm så ska gisslet med rövarna vid Borlejasjön ha lösts genom att rövarna lurades till att äta förgiftad julgröt. En annan sägen berättar att det ska finnas grottor under Rövareberget. (Sagor och sägner i Bråbygden, A. Nordén, 1922. S. 114)

Sjöflora

Kärrsilja, kråkklöver, sjöfräken, topplösa, bladvass, sjöfräken, flaskstarr, dyblad och närckrosor.

Landfauna

FÅGEL Sothöna, gräsand och sångsvan. Svarthakedopping har häckat vid sjön tidigare.

Sjöspaningar

2014-09-26 Tog vägen över Melby, förbi Landsjön, vilket visade sig vara en väg, men inte en allmän väg. Jag hamnar på en smal grusväg mellan Sveden och Svinsätter. Jag ser en dam som just klivit ur sin bil för att stänga bommen. Hade hon inte varit där hade jag fått backa en rejäl bit. Jag ser på hennes blick att hon inte är glad i att se mig komma åkande på den väg, som det visar sig, hon har servitut på. Jag skyndar att presentera mig och säger 'jag håller på med ett arbete om sjöarna i Östergötland, jag är på jakt efter Borlejasjön'. Hon lyser genast upp och svarar 'Du menar Bårlejasjön?'. 'Kul, hon använder den äldre stavningen', tänker jag, men säger inget. Det visar sig att vi står vid hennes barndomshem. Det blir ett långt och givande samtal där vid bommen. Hon berättar om varubilen som kom till gården när hon var liten. Vi skrattar båda två när hon nämner att hon brukade köpa tuggummin med tatueringar i förpackningarna. Berättar om mina egna minnen från Småland där 'fiskbilen' kom en gång i veckan, men att det var RIFF som var mina favoriter. Hon berättar att hon och hennes syster hade letat efter Lilla Rövareborgen men inte hittat något särskilt. Hon hade också redan som barn fått höra att nedanför stupet vid Stora Rövareberget ska finnas dolda grottor. Roligt att den sägnen lever 2014, som berättades av A. Nordén redan 1922.

Jag får en vägbeskrivning och snirklar mig fram till Borlejasjön. 'Var är sjön?', frågar jag mig när jag parkerat bilen. Jo, bakom en tjock vassfästning skönjer jag en näckrosfylld och helt inbäddad sjö, eller numera göl. Kliver ur bilen och synen och ljuden får hjärtat att bulta. Vildvuxet och isolerat. Sjön vaktas av ett par rejäla bergknallar täckta med tjocka tallslänter. Men det bästa av allt var ljudet av den korpriksdag som mötte mig. På varje knalle satt ett par korpar och ett gäng cirklade i luften. Full aktivitet. Deras röster fyllde mig, från höger, från vänster och ovanifrån.

Lite smårusig av intrycken satte jag mig intill sjön och tog en fika, under dagens dramatiska lågtrycksmoln, mellan rövareberg och ekon av korpröster, mycket tacksam över att jag valde just denna dag att besöka Borlejasjön.

Hittade jag några grottor kanske du undrar? Som bränsle på den gamla sägnen kan jag väl säga att jag hittade möjliga platser. Kanske du kan hitta dom?

Bilder

Ungefär allt man ser av sjön från vägen.

Ungefär allt man ser av sjön från vägen.


Lilla rövareborgens 'ointagliga' östra bergssida.

Lilla rövareborgens 'ointagliga' östra bergssida.


Skogsvårdsstyrelsen har varit omtänksam.

Skogsvårdsstyrelsen har varit omtänksam.


Stenmuren på norr-sidan vid Lilla Rövareborgen.

Stenmuren på norr-sidan vid Lilla Rövareborgen.


Någon hade inspirerats till att bygga sig en egen liten rövareborg.

Någon hade inspirerats till att bygga sig en egen liten rövareborg.


Gammelskog möter planterad skog.

Gammelskog möter planterad skog.


Utsikt över sjön vid klippan på Stora Rövareborgen.

Utsikt över sjön vid klippan på Stora Rövareborgen.


Stupet vid Stora Rövareborgen.

Stupet vid Stora Rövareborgen.


Tydliga murrester på västra sidan av Stora Rövareborgen.

Tydliga murrester på västra sidan av Stora Rövareborgen.


Rasad mur på norra sidan av Stora Rövareborgen.

Rasad mur på norra sidan av Stora Rövareborgen.


Fick en idé när jag såg den här stenslänten på östra sidan av Stora Rövareborgen. Kanske man eldade på bergssidorna och knackade loss sten för att skapa en svårforcerad sluttning.

Fick en idé när jag såg den här stenslänten på östra sidan av Stora Rövareborgen. Kanske man eldade på bergssidorna och knackade loss sten för att skapa en svårforcerad sluttning.


Källor

Fornsök objektid 10307301020001 och 10307301030001.

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996

Sagor och sägner i Bråbygden, H. Nordén, 1922.


SIDAN UPPDATERAD: 20140926