Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650806-152581

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Bärsjögöl för Google Earth

Sjöspaningar

2016-09-28 Korrigerat namnet till det enda rätta, Bärsjögöl.

Bilder

Vy från södra sidan.

Vy från södra sidan.


Vy från västra sidan.

Vy från västra sidan.


Häradssveden som ligger på östra sidan av gölen.

Häradssveden som ligger på östra sidan av gölen.

SIDAN UPPDATERAD: 20160928