Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Söderköping
  • Sjöid: 647117-154105
  • Yta (km^2): 0,0483
  • Strandlinje (km): 0,898
  • Höjd (m): 67,1

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Axsjön för Google Earth